Met mensen, voor mensen

De PvdA Roermond is een actieve afdeling binnen de Partij van de Arbeid. We zijn actief in de raad en het college met 3 raadsleden, 1 wethouder en 3 commissieleden. We zijn actief in de wijken en dorpen door naar mensen te luisteren en waar mogelijk te helpen. En we zijn actief binnen de PvdA met vertegenwoordigers op verschillende niveaus en interessante activiteiten. We zijn er samen met mensen en voor mensen ongeacht hun achtergrond.

Hier staan wij voor

  • Zorg in samenspraak met de betrokkenen organiseren
  • Bevorderen dat iedereen kan meedoen in de samenleving
  • Burgerinitiatieven ondersteunen en helpen realiseren

Woningen bouwen op het Melickerveld?

door Gert-Jan van Walsum op 4 oktober 2016

Het Melickerveld is het gebied tussen begraafplaats Tussen de Bergen en de weg N 293 Sinds 2002 worden er voor dit gebied plannen uitgewerkt om een nieuwe woonwijk te bouwen. Er zijn hierbij drie partijen. Een commerciële projectontwikkelaar en 2 woningbouwcorporaties. In de komende raadsvergadering wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. Als dit besluit

lees verder »

Woordvoering Kadernota 2016

door Richard Heijmann op 15 juli 2016

Kadernota Voor ons ligt de kadernota 2017. Een kadernota die is opgesteld door het College. Eigenlijk is dat heel vreemd. Kaderstelling is iets dat is voorbehouden aan de Raad, het College is het uitvoerend orgaan en die uitvoering controleren we dan weer middels de jaarrekening. Het is goed dat het College de bouwstenen aanlevert zoals

lees verder »

PvdA pleit voor grotere rol gemeente bij projectontwikkeling

door Gert-Jan van Walsum op 15 juni 2016

. De PvdA-fractie heeft in de gemeenteraad gepleit voor een grotere rol van de gemeente bij het ontwikkelen van projecten. De gemeente zou in voorkomende situaties ontwikkelingsprojecten moeten kunnen oppakken. Door de PvdA wordt daarbij bijvoorbeeld gedacht aan kleinschalige projecten, gelegen in de binnenstad, waar de komende jaren een flinke herontwikkelingsopgave is, gezien de veranderingen

lees verder »

Bezoek Spekman 13 april

door Gerard IJff op 27 april 2016

Vanavond was de PvdA voorzitter Hans Spekman op bezoek bij de PvdA Roermond. We kwamen bij elkaar bij het Paredies, waar Jessie Koene en Jacques Bennis de gouden speld van de PvdA kregen wegens een vijftigjarig lidmaatschap. Beiden gaven voor hun decorering een korte lezing hoe zij tegen de huidige samenleving aankijken en de PvdA

lees verder »

PvdA Statenfractie pakt problemen met intensieve veehouderij aan

door Gert-Jan van Walsum op 27 april 2016

Intensieve veehouderij?? Is dat nu een actueel onderwerp. Jazeker, niet dat er “ iets” heeft plaatsgevonden . Nee er is meer een bewustwording dat de grenzen nu wel ver overschreden zijn en dat de “keten” moet veranderen. De intensieve Veehouderij (IV) dat is de bedrijfstak in de landbouw die varkens, kippen eieren en kalveren produceert.

lees verder »