Met mensen, voor mensen

De PvdA Roermond is een actieve afdeling binnen de Partij van de Arbeid. We zijn actief in de raad en het college met 2 raadsleden, 1 wethouder en 3 commissieleden. We zijn actief in de wijken en dorpen door naar mensen te luisteren en waar mogelijk te helpen. En we zijn actief binnen de PvdA met vertegenwoordigers op verschillende niveaus en interessante activiteiten. We zijn er samen met mensen en voor mensen ongeacht hun achtergrond.

Hier staan wij voor

  • Zorg in samenspraak met de betrokkenen organiseren
  • Bevorderen dat iedereen kan meedoen in de samenleving
  • Burgerinitiatieven ondersteunen en helpen realiseren

Profiel raadslid PvdA

door Theo Geene op 20 mei 2017

Profiel raadslid PvdA Roermond/Roerdalen Je bent sociaaldemocraat • Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden; • Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA). Je bent

lees verder »

Oproep

door Theo Geene op 20 mei 2017

OPROEP: stel je kandidaat als raadslid voor de PvdA! In maart 2018 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. De PvdA Roermond/Roerdalen wil met een initiatiefrijk en enthousiast team meedoen aan die raadsverkiezingen. We zoeken doeners én denkers. We zijn op zoek naar betrokken bewoners van onze gemeenten met een sociaal hart, die weten wat er speelt

lees verder »

Nieuwjaarsspeech voorzitter Theo Geene

door Theo Geene op 19 januari 2017

Nieuwjaarsspeech 2017 Beste rode vrienden, Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd, zei Kierkegaard, de Deense filosoof. Dit geldt ook voor de politiek. Ik moest aan deze uitspraak denken toen ik een commentaar op de Faceboekpagina van onze afdeling las. Dat luidde: de PvdA is verleden tijd. Dit stemde

lees verder »

Beste wensen

door Theo Geene op 23 december 2016

Bestuur en fractie wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2017

lees verder »

Richard Heijmann over Toekomstvisie Roermond

door Richard Heijmann op 23 december 2016

Toekomstvisie Roermond 2030 Een citaat: “ Roermondenaren verwachten niet te veel heil van buitenaf en nemen vooral zelf verantwoordelijkheid. Roermond is een stad met een hands-on mentaliteit. “ Twee zinnen uit de inleiding van de voorliggende toekomstvisie die wat de Partij van de Arbeid fractie betreft in een notendop perfect weergeven hoe het proces dat

lees verder »