Met mensen, voor mensen

De PvdA Roermond is een actieve afdeling binnen de Partij van de Arbeid. We zijn actief in de raad en het college met 3 raadsleden, 1 wethouder en 3 commissieleden. We zijn actief in de wijken en dorpen door naar mensen te luisteren en waar mogelijk te helpen. En we zijn actief binnen de PvdA met vertegenwoordigers op verschillende niveaus en interessante activiteiten. We zijn er samen met mensen en voor mensen ongeacht hun achtergrond.

Hier staan wij voor

  • Zorg in samenspraak met de betrokkenen organiseren
  • Bevorderen dat iedereen kan meedoen in de samenleving
  • Burgerinitiatieven ondersteunen en helpen realiseren

Trapveld Vrijveld open

door Theo Geene op 3 december 2016

De afgelopen tijd is er veel commotie ontstaan over het voornemen van B&W om het trapveldje in het Vrijveld te sluiten. Dit trapveld is ontstaan door een burgerschapsinitiatief van de buurtvereniging aldaar, met welwillende steun van de gemeente. De PvdA is een groot voorstander van burgerparticipatie en vindt het onverteerbaar dat dit teniet wordt gedaan.

lees verder »

Bezoek minister Asscher aan onze afdeling

door Gerard IJff op 14 november 2016

De bijeenkomst vond plaats in de televisietoren op 80 meter hoogte.Er was een interessante discussie tussen Lodewijk Asscher en leden van de PvdA Roermond, Weert en Maasgouw, leden van de FNV en werkgevers. Enerzijds werd Lodewijk aan de tand gevoeld als minister van Sociale Zaken en anderzijds als aspirant lijsttrekker van de PvdA. In de

lees verder »

Algemene beschouwingen 2016

door Richard Heijmann op 14 november 2016

Voorzitter, Het gaat steeds beter in ons land, we merken dat we de crisis langzaam achter ons kunnen laten. Maar helaas merken we ook dat nog niet iedereen hiervan mee profiteert. Een grote groep mensen staat aan de kant, heeft het niet breed of leeft zelfs ronduit in armoede. Mensen zijn onzeker over werk dat

lees verder »

Woningen bouwen op het Melickerveld?

door Gert-Jan van Walsum op 4 oktober 2016

Het Melickerveld is het gebied tussen begraafplaats Tussen de Bergen en de weg N 293 Sinds 2002 worden er voor dit gebied plannen uitgewerkt om een nieuwe woonwijk te bouwen. Er zijn hierbij drie partijen. Een commerciƫle projectontwikkelaar en 2 woningbouwcorporaties. In de komende raadsvergadering wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. Als dit besluit

lees verder »

Woordvoering Kadernota 2016

door Richard Heijmann op 15 juli 2016

Kadernota Voor ons ligt de kadernota 2017. Een kadernota die is opgesteld door het College. Eigenlijk is dat heel vreemd. Kaderstelling is iets dat is voorbehouden aan de Raad, het College is het uitvoerend orgaan en die uitvoering controleren we dan weer middels de jaarrekening. Het is goed dat het College de bouwstenen aanlevert zoals

lees verder »