12 april 2014, om 12:00, Gemeenschapshuis de Donderie, Donderbergweg 47 te Roermond, zaal 1 | Gemeenschapshuis de Donderie, Donderbergweg 47 te Roermond, zaal 1

Algemene Leden Vergadering

Deze Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseert het bestuur naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. Bovendien hebben een aantal leden een schriftelijk verzoek ingediend om een ALV te organiseren, waarbij de samenstelling van het bestuur op de agenda staat.

Agenda
1. Opening
2. Bespreking resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond en Roerdalen
3. Stand van zaken coalitiebesprekingen in Roermond en Roerdalen
4. Samenstelling bestuur
– Bespreken en vaststellen procedure voor bestuurswijziging
– Bespreken profiel bestuur
5. Rondvraag en sluiting