28 mei 2013, Donderie, Roermond | Donderie, Roermond

Algemene Leden Vergadering

28 mei vindt een Algemene Leden Vergadering plaats voor de leden van de PvdA afdeling Roermond en Roerdalen.

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit.

1.    Opening

2.    Vaststelling verslag laatste ledenvergadering op 19 maart 2013

3.    Huldiging 5 Jubilarissen.

4.    Stand van zake Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014.

Aan de leden wordt gevraagd punten/onderwerpen naar voren te brengen die in het verkiezingsprogramma kunnen worden opgenomen.

5.    Wijzigingen in de fractie

6.    Omslag in Cultuur gevraagd.