5 november 2013, vermoedelijk St. Odiliënberg | vermoedelijk St. Odiliënberg

ALV Roerdalen

De PvdA gaat in de gemeente Roerdalen weer meedingen naar raadszetels. Het is belangrijk al in een vroeg stadium met elkaar overeenstemming te bereiken over het verkiezingsprogramma van de PvdA Roerdalen. Ook moet de kandidatenlijst geaccordeerd worden door de Algemene Leden Vergadering.

De kandidaatstellingscommissie die in september gesprekken heeft gevoerd met alle kandidaten, zal met een voorstel komen. Hierna is het aan de leden van de PvdA uit de gemeente Roerdalen om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma definitief vast te stellen.