22 oktober 2013, nader te bepalen | nader te bepalen

ALV Verkiezingsprogramma

Het is belangrijk al in een vroeg stadium met elkaar overeenstemming te bereiken over het verkiezingsprogramma van de PvdA Roermond. Maart 2014 komt snel dichterbij en de kandidaten moeten zich bereid vinden het verkiezingsprogramma uit te dragen. Dat is de reden dat de ALV om het verkiezingsprogramma vast te stellen plaatsvindt de week voordat de kandidatenlijst definitief vastgesteld wordt door de leden van de PvdA in de gemeente Roermond.