10 maart 2014, Wijkzaal Herteheym, Putkamp 6a, 6049 AK Herten | Wijkzaal Herteheym, Putkamp 6a, 6049 AK Herten

Debatavond over gemeentelijke ruimtelijke ordening

Roermond is een stad volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is flink in de stad geïnvesteerd. Er is veel inzet gepleegd bij het tot stand komen van de vele nieuwe projecten! We zien echter ook bedreigingen als gevolg van de crisis: leegstand van winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen en het uitblijven van initiatieven.

Roermond moet ook bezuinigen en daardoor terug treden. Dit is niet typisch Roermonds: veel gemeenten zoeken naar een uitweg uit de crisis en naar nieuwe stijlen van gebieds- en ontwikkeling. Daarbij wordt ook gekeken naar de eigen rol. De ‘andere overheid’ is de koers die daarbij wordt ingezet. De essentie daarvan is dat gemeenten (en de overheid in het algemeen) het initiatief meer en meer neerlegt bij burgers en ondernemers. Dat vraagt een andere rol van de gemeente. Het terugleggen van de verantwoordelijkheid bij burgers en ondernemers vindt nu al in sterke mate plaats op de beleidsterreinen zorg en welzijn. Ook leefbaarheid in kernen/wijken wordt meer en meer domein van de inwoner en ondernemer.

De debatavond gaat over het thema: hoe kunnen we in een stad als Roermond het draagvlak voor nieuwe projecten versterken en wat is dan de rol van de gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad, burgers en ondernemers. Met andere woorden op welke wijze kunnen we de dynamiek van ontwikkeling van Roermond in de toekomst behouden, bij voorkeur verder versterken en ons teweer stellen tegen de bedreigingen!!

De inleiding van dit debat wordt gehouden door Mevr. Trees van der Schoot. Zij adviseert vanuit een eigen adviesbureau diverse gemeenten in Limburg , is ook docent op de Open Universiteit op het gebied van Ruimtelijke ordening en binnen onze gemeente actief als voorzitter van Buurtvereniging ‘t Vrijveld. Zij zal ingaan op wat er bij de andere rol komt kijken en de keuzemogelijkheden van de huidige wetgeving aanstippen. Daarna zal aan de hand van stellingen iedereen in de gelegenheid worden gesteld een inbreng te leveren dan wel vragen te stellen.

Dit debat is voor iedereen toegankelijk. Burgers, ondernemers, vertegenwoordigers van de media, (toekomstige)raadsleden, college en medewerkers van de gemeente worden van harte uitgenodigd! Een open debat tussen alle aanwezigen staat voorop!!