17 januari 2015, DeFabrique, Utrecht | DeFabrique, Utrecht

Kom naar het congres

Op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 komt het Congres van de Partij van de Arbeid weer bijeen. Het congres zal grotendeels in het teken staan van de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart.

Aanmelden
Meld je aan voor zaterdag 17 januari >
Meld je aan voor zondag 18 januari >

Beschrijvingsbrief
De Beschrijvingsbrief met daarin de congresvoorstellen, de amendementen en preadviezen en de moties kun je met deze link downloaden.

Het programma (onder voorbehoud):
Zaterdag 17 januari 2015

 • 13.00 uur: Opening door presidium
 • Welkom door Hans Spekman
 • Voorstellen: giftenreglement en voorkomen belangenverstrengeling
 • Resolutie Ledendemocratie en voorstel inzake stemverhouding
 • Toespraak Bart van Bruggen, voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA
 • Voordracht kandidaten Beroepscommissie, presidium en PES-congresdelegatie
 • Resolutie De bakens verzetten
 • Toespraak Lodewijk Asscher
 • 18.00 uur: schorsing

Zondag 18 januari 2015

 • 10.30 uur: Heropening door presidium
 • Rapport en resolutie Politiek van Waarde
 • Moties (reguliere en actuele)
 • Toespraak Hans Spekman
 • Afscheid van Mariëtte Hamer en Frans Timmermans
 • Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer
 • Toespraak Marleen Barth
 • Aftrap Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen
 • Toespraak Diederik Samsom
 • 16.30 uur: Sluiting met de Internationale

Naast het plenaire programma is er een uitgebreid wandelgangenprogramma met debatten, entertainment, muziek en meer.

Kinderopvang
Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zoals elk congres bieden wij ook deze twee dagen kinderopvang aan. Naast het knutselen en tekenen zal er dit keer bij voldoende animo ook een theatergezelschap zijn om een voorstelling te spelen voor de kinderen.

Routebeschrijving
Per openbaar vervoer is DeFabrique het best te bereiken via station Maarssen. Bij station Maarssen zullen pendelbussen rijden die je naar de congreslocatie brengen. Na afloop van het congres word je ook weer naar het station gebracht. Een uitgebreide routebeschrijving vind je in de Beschrijvingsbrief of op de website van de locatie.

Heel graag tot dan!