4 september 2013, gemeentehuis Roermond | gemeentehuis Roermond

Sprekersplein Roermond

De raad wil voordat men oordeelt over voorstellen van het college (in de commissies) en daarover besluit (in de raadsvergadering) graag tijdig weten wat er bij de inwoners van Roermond leeft.

Voordat er commissies plaatsvinden en voordat de raad bijeenkomt om te besluiten, vindt er elke vergadercyclus een Sprekersplein plaats.

Meer informatie vindt je hier.