Door Gerard IJff op 14 november 2016

Bezoek minister Asscher aan onze afdeling

De bijeenkomst vond plaats in de televisietoren op 80 meter hoogte.Er was een interessante discussie tussen Lodewijk Asscher en leden van de PvdA Roermond, Weert en Maasgouw, leden van de FNV en werkgevers. Enerzijds werd Lodewijk aan de tand gevoeld als minister van Sociale Zaken en anderzijds als aspirant lijsttrekker van de PvdA. In de discussie ging het over het afschaffen van het jeugdloon, de gevolgen voor de werkgelegenheid van de automatisering en robotisering, de financierbaarheid van een basisinkomen en de voordelen van korter werken voor de harmonie tussen werk en gezin.
Als lijsttrekker kreeg Lodewijk de vraag waarom mensen die in 2012 PvdA gestemd hebben dit nu ook weer zouden moeten doen en wat hij er aan kan bijdragen dat deze groep niet gedesillusioneerd afhaakt door beloftes die niets waard bleken te zijn. Het antwoord wad helder: ” ik kies voor een sociaal-democratische samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Daar mogen mensen mij op aanspreken!”
Tot slot constateerde Lodewijk met mij dat er nog steeds mensen in onze wijken wonen die steeds geïsoleerder raken en dat wijk de komende jaren alles op alles moeten zetten om deze mensen weer actief moeten krijgen in onze wijken en eventuele barrières samen moeten slechten. Als wethouder ben ik natuurlijk als eerste aan zet met steun vanuit Den Haag met een sterke PvdA fractie.

Gerard IJff

Gerard IJff

Ik ben sinds 2002 wethouder omdat mensen soms een steuntje in een rug nodig hebben in hun contacten met de overheid. Ik handel daarbij vanuit de overtuiging dat Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap nog steeds belangrijke uitgangspunten voor onze samenleving zijn. Eerlijk delen is daarbij een voorwaarde. Niet voor niets hangt een portret van de voormalige

Meer over Gerard IJff