Door op 12 april 2015

Column: De linkse koers was al ingezet

Binnen de Partij van de Arbeid loopt de discussie over de koers van de partij al jaren. Die is echt niet ontstaan uit onvrede met het huidige kabinetsbeleid. Ook in het najaar van 2011 was er vanuit de afdelingen een roep om linkse vernieuwing. Toen zat de PvdA juist in de oppositie en was Job Cohen partijleider. Ook toen werd gezegd dat de PvdA onvoldoende een sterk links geluid liet doorklinken. Na een paar bijeenkomsten in het land stierf de linkse vernieuwingsbeweging in de partij al snel een stille dood. Maar via het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiarda Beckmann Stichting (WBS), werd het Van Waarde-project opgestart om handen en voeten te geven aan een linkse koers voor de PvdA onder Job Cohen. De vraag wat voor sociaaldemocraten nog steeds van werkelijke waarde is, stond in dit project centraal.

Terwijl dat nog gaande was, werd het echter al snel ingehaald door een nieuwe realiteit: Job Cohen trad af, Diederik Samsom werd tot partijleider verkozen, het kabinet viel, VVD en PvdA werden de grootste in de verkiezingen en vormden samen een coalitie. Het Van Waarde-project ging gewoon door maar door dit alles kwam het een beetje op de achtergrond te liggen. Tegen de tijd dat de nieuwe linkse koers op basis van de Van Waarde-discussie door het partijcongres werd aangenomen, was de PvdA vers in een coalitie met de VVD gestapt en stond die officiële koers eigenlijk deels in tegenspraak met het kabinetsbeleid. Dat verklaart dan ook dat er in de praktijk lange tijd vrijwel niets met Van Waarde werd gedaan.

De nieuwe linkse koers ligt er dus al sinds het voorjaar van 2013 maar is door de veranderde politieke situatie zodanig op de achtergrond geraakt dat ze zelfs voor leden onzichtbaar is geworden. Door de aanhoudende kritiek binnen de partij, de slechte verkiezingsresultaten van vorig jaar en de belabberde staat waarin de vereniging verkeert, bleef de vraag over de koers van de partij en vooral de zichtbaarheid ervan bestaan. De waarden moesten leidend worden in ons politieke handelen, zo werd afgelopen januari door het congres besloten. Doordat Van Waarde de afgelopen twee jaar min of meer heeft stilgelegen, geniet het echter naar buiten toe maar ook bij een deel van de leden op het moment weinig tot geen bekendheid.

Gisteren riepen enkele leden om een radicale koerswijziging en een nieuwe discussie hiertoe. De discussie was echter al eerder gevoerd, de koerswijziging was al ingezet en die werd afgelopen januari nog eens aangescherpt. Gisteren werd op de ledenraad niets meer en niets minder dan herbevestigt wat de koers van de Partij van de Arbeid is, inhoudelijk en in handelen. ‘Niet lullen, maar poetsen’ luidt de boodschap van de ledenraad, aan de landelijke politici en de rest van de partij. Partijgenoten, draag de waarden uit, zet ze om in beleid en laat ze zien in wat je doet.