De PvdA doet mee met de verkiezingen op 20 maart

Door Lynn Rulkens op 3 februari 2019

Op 20 maart zijn verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap Limburg. Ook daar is de PvdA vertegenwoordigd namens jou.

Vanuit Roermond is Ron Piepers kandidaat voor de Staten en oud-wethouder Gerard IJff is kandidaat namens de PvdA voor de lijst van Water Natuurlijk.

De PvdA in Limburg wil dat iedereen zeker kan zijn van een aantal basisbehoeften die voor iedereen van belang zijn. Zij maken zich hard voor de onderstaande punten:

1. Werk 

Zeker zijn van een echte baan met een mooi loon: de PvdA wil langdurige werkloosheid bestrijden en meer focussen op om- en bijscholing bij ontwikkelingen als robotisering en digitalisering.

2. Wonen 

Zeker zijn van een betaalbare woning voor iedereen. De komende jaren moeten meer woningen voor jong en oud gebouwd worden. We kiezen actief voor de verduurzaming van de woningmarkt en zorgen ervoor dat de woonlasten niet stijgen.

3. Duurzaamheid 

Zeker zijn van een duurzaam Limburg. We stimuleren initiatieven om het klimaat te verbeteren. We gaan duurzame energie opwekken voor álle Limburgers. De lasten maar zeker ook de lusten verdelen we eerlijk over bedrijven en burgers. We stellen eerlijke doelen maar realisme staat voorop. We geloven er in dat de techniek de komende jaren exponentieel zal verbeteren. 

4. Onderwijs 

Zeker zijn van goed onderwijs dat past bij je talenten. De aanpak van gezondheidsachterstanden en laaggeletterdheid moet worden voortgezet en versneld, met een focus op onze jongeren.

5. Zorg 

Zeker zijn van goede en bereikbare zorg: de behoeften van patiënten moeten op de juiste plek staan, met extra aandacht voor thuis- en mantelzorg. Wij willen twee keer zoveel geld voor de Sociale Agenda.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA Limburg vind je hier.

Lynn Rulkens

Lynn Rulkens

Voor mij is politiek meedoen. Mee doen met gesprekken, mee doen met acties, mee doen in de samenleving. Die samenleving maken we immers samen. Ondanks het feit dat ik niet uit een zogenaamd rood nest kom, is er voor mij maar één passende partij waarin voor mij belangrijke waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit samenkomen

Meer over Lynn Rulkens