De PvdA fractie heeft vandaag een coalitieakkoord getekend