22 januari 2014

De PvdA zorgt voor eerlijk delen

Gisteren maakte het NIBUD de koopkrachtcijfers bekend. Goed nieuws voor veel mensen, en dan vooral mensen die het het hardst nodig hebben.

Natuurlijk, de crisis is nog niet voorbij, teveel mensen zitten nog zonder werk en niet iedereen die het kan gebruiken, kan rekenen op koopkrachtstijging. Maar over de gehele linie laten de koopkrachtplaatjes duidelijk zien wat een kabinet met de PvdA betekent: eerlijk delen.