Eerste Rode Taart PvdA Roermond voor Stichting Emmaus

Door Richard Heijmann op 4 oktober 2018

Jeroen en Dorothy van Stichting Emmaus Perspectief uit Swalmen ontvingen donderdag 4 oktober 2018 uit handen van landelijk PvdA voorzitter Nelleke Vedelaar namens de PvdA Roermond een RODE TAART voor hun levenswerk, het belangeloos opvangen van dak- en thuisloze mensen die in een periode van hun leven een steuntje in de rug nodig hebben om na een tijdje weer op eigen benen te kunnen staan.

De PvdA Roermond heeft het voornemen om iedere maand een RODE TAART uit te delen aan één burger of een groepje burgers uit Roermond die zich vrijwillig en onbaatzuchtig inzetten voor de Roermondse samenleving. Jeroen en Dorothy kregen de eerste en trappen hiermee een traditie af.

Al jaren zet Stichting Emmaus zich in om mensen die het psychisch of vanwege een lichamelijke beperking moeilijk hebben perspectief te bieden. Samen vormen ze een woon-werkgemeenschap met als doel weer een nieuwe start in het leven te kunnen maken. Jeroen en Dorothy helpen de bewoners met hart en ziel om dit doel te realiseren.  

Nelleke bedankte hen hartelijk, en was onder de indruk van hetgeen Dorothy en Jeroen hier in zo’n korte tijd hebben gerealiseerd.

Met het aanbieden van de rode taart spreekt De Partij van de Arbeid Roermond haar waardering uit voor de inzet en activiteiten van Stichting Emmaus die niet alleen haar bewoners maar ook de Swalmense gemeenschap hebben veranderd en geïnspireerd.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann