6 maart 2014

Geen Nautisch Kwartier in de Noordplas!

In de laatste inhoudelijke raadsvergadering van deze periode hebben we, samen met de VVD, een motie ingediend om de Noordplas vrij te houden van drijvende woningen. Dit is door bijna alle partijen ondersteund, waarmee het college is opgedragen het gebied aan te merken als recreatief groen. Hierbij is nadrukkelijk geen plek voor drijvende woningen.

Dit is niet zomaar een verkiezingsstunt van ons, al in december 2010 hebben we als Werkgroep Ruimte van de PvdA aangegeven dat hier in onze ogen geen plek is voor drijvende woning. De belofte die we toen maakten, lossen we nu in door het onderwerp op te pakken. Hiervan ligt nu het eerste resultaat.

Daarnaast verdient het gebied een kwaliteitsimpuls, zoals toen reeds geschreven en nu vastgesteld gebeurt dit samen met alle betrokkenen. Als gemeente samen met de watersporters, recreatiehouders, milieuverenigingen en uiteraard ook de bewoners moeten we van dit deel van onze Maas en meren ook een parel kunnen maken.

Toegankelijk, open, ruimte, sport, beleving en natuur kunnen hier hand in hand gaan.

Daarmee gaan we in de komende periode verder!