Door op 12 januari 2015

Nieuwjaarstoespraak 2015

Beste rode vrienden,

Deze aanhef heb ik van Lynn Rulkens, die deze bezigde in een mail naar ons met een nieuwjaarswens. Ik vind die aanhef goed gekozen. Rood is onze kleur, links zijn we en saamhorigheid in onze gelederen neemt toe. Die aanhef is ook een aansporing om ons met kracht in te zetten voor de mensen in Roermond en Roerdalen ieder met zijn of haar talenten, kennis en kundigheden en samen vormen we dan een groep die complementair is aan elkaar. Betekenis kunnen hebben voor mensen kan meer met beduidende toename van macht. Het is dus zaak om straks over drieënhalf jaar een goed verkiezingsresultaat neer te zetten en ons zetelaantal te vermeerderen. Het lijkt nog een hele tijd, maar jullie weten allen dat de tijd vliegt en de voorbereiding op de campagne is niet alleen het uitdelen van rozen, maar vooral van het steeds tonen van onze kracht en inzet.

Aan het eind van ieder jaar herlees ik De Avonden van Gerard Reve. Ik wil een zin uit dat boek ook tot de onze maken n.l.: het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Dat is ons tonen, je steeds afvragen of datgene wat je doet of denkt gezien kan worden, opdat wij als PvdA niet onopgemerkt blijven. In de peilingen staat onze partij er niet goed voor. Die moet wat minder met zichzelf bezig zijn en wat meer sociale resultaten boeken. Dat is de tendens onder de kiezers. Daar kunnen we treurig om zijn en ons hoofd misschien laten hangen, maar laat het duidelijk zijn en dit schrijf ik met hoofdletters en zeg ik met nadruk: Wij zijn een lokale partij. En daar moeten wij onze waarde bewijzen. We moeten dit ook uitdragen!!

Als het gaat over rode vrienden en saamhorigheid hebben we mijns inziens een belangrijk iets te doen, namelijk het vermijden van interne politiek, waar de nadruk ligt op de persoon, op de politieke bedoelingen van de eenling. Beste rode vrienden, wij zijn er voor de partij en niet andersom.

Dadendrang is nodig, maar moet realistisch zijn. We kunnen een heleboel voornemens  maken om te doen. Hierbij geldt voor mij de stelling Less is more. Dit betekent doen wat je aan kan, waar echt resultaat mee te behalen is, anders overlopen we ons en gaan we ons aan elkaar storen. Dit hebben we op de heidag van bestuur en fractie en steunfractie ons ter harte genomen. We zijn druk om onze opdrachten aan onszelf gesteld uit te voeren. Less is more betekent ook hou het simpel. We moeten onze standpunten en overtuigingen in drie zinnen kunnen uitleggen aan de buren, dus zeg het plat.

Ik las laatst een boekje over Montaigne, een Franse filosoof uit de 16e eeuw, de uitvinder van het essay. Hij was ook de eerste scepticus. Ik ben ook een aanhanger van het scepticisme, het uitstellen van een oordeel, eerst goed nadenken, de effectieve ervaring van de twijfel, is het werkelijk waar? We zitten in een coalitie, maar dat wil niet zeggen dan we geen twijfel mogen hebben. Het betekent niet dat we niet recalcitrant mogen zijn, wanneer beleid volgens onze opvattingen niet goed is. Het is gezien zeg ik dan, het is niet onopgemerkt gebleven.

Met de gebeurtenissen in Frankrijk in het hoofd moest ik meteen denken aan het boek van de filosoof Karl Popper en zijn magnus opus: De open samenleving en haar vijanden uit 1945.het is een groot pleidooi voor de democratie, die Popper als de enige staatsvorm beschouwt waarin de menselijke rede zich kan ontplooien en geweldloze hervormingen tot stand worden gebracht. Dit boek is in 2015 nog zeer actueel, zo is gebleken. Wij staan voor een open samenleving.

Er start binnenkort de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tirza Houben van onze afdeling staat op een prominente 3de plaats van de lijst Noord. Wij steunen Tirza in haar campagne en hopen vurig dat zij een plaats in de staten zal krijgen. Dit is ook voor onze afdeling goed, het is gezien het is niet opgemerkt gebleven past hier zeker. Rode vrienden ondersteunen elkaar!

Beste rode vrienden,

Ik eindig met nog een boekje n.l. Rechtse vragen en linkse antwoorden, standpunten van de PvdA over actuele politieke onderwerpen van mei 1983. Sommige daarvan zijn nog zeer actueel. Wij zelf, hier als lokale partij, moeten laten zien, wat onze standpunten zijn over actuele lokale politieke onderwerpen. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven wat wij vinden van de uitvoering op lokaal niveau van de drie D’s, van de uitbreiding van de woningbouw binnen onze gemeenten, armoedebeleid, wijkgericht beleid etc. etc. Er is genoeg te doen in 2015. Ik hoop van ganser harte dat het ons zal lukken meer leden actief te krijgen binnen onze partij en vooral jonge leden daarvoor te enthousiasmeren. Het jaar 2015 is slecht begonnen met de gebeurtenissen in Parijs. Laten we hopen dat ons politiek en privé ook goede zaken zullen wedervaren. Laten we daarop samen, als rode vrienden het glas heffen.

Theo Geene
Voorzitter PvdA Roermond/Roerdalen