Door Richard Heijmann op 20 januari 2014

Nieuwjaarstoespraak van lijsttrekker Richard Heijmann

2014 is alweer bijna 3 weken onderweg. Over 8,5 week gaan we naar de stembus. Een dag later begint officieel de lente. Een mooie samenloop van omstandigheden. De lente staat symbool voor een nieuwe start, groei en nieuw leven.

Terugkijkend op politiek 2013 kunnen we stellen dat het een interessant jaar was met een nieuwe coalitie en een nieuw college met een voor ons vertrouwd gezicht. Op het moment dat we aan deze coalitie begonnen was het ook voor ons onduidelijk hoe dit zou gaan lopen. De kleinst mogelijke meerderheid in de Raad en een coalitie met 7 partijen vroeg natuurlijk om problemen. Tenminste, dat was ieders verwachting. Hoe hou je al die kikkers in de kar? Maar als we nu terugkijken dan kunnen we stellen dat we door goede samenwerking en discussie een heel eind zijn gekomen. De sfeer in de nieuwe coalitie is goed en er wordt goed gediscussieerd over wezenlijke punten voor Roermond.

Sommige mensen zeggen dat Roermond stil staat, maar wij denken daar anders over. Roermond bruist nog steeds. College en Raad hebben besloten geld uit de reserves vrij te maken om de economie te stimuleren, en daarmee de werkgelegenheid in de stad te bevorderen. Er is geld beschikbaar gemaakt om op sociaal gebied mensen die het moeilijk hebben of krijgen door de komende decentralisaties te helpen. Ook staan er in 2014 weer de nodige evenementen in Roermond op stapel. Denk aan de opening van de Nationale Sportweek en Nawaka.

2013 was ook een jaar van afscheid omdat we in 2013 afscheid hebben genomen van 2 raadsleden, Selçuk Öztürk en Michelle Faber. Selçuk wijdde zich volledig aan zijn werk in de 2de kamer en Michelle besloot om persoonlijke redenen haar raadslidmaatschap neer te leggen.
Voor mij persoonlijk was 2013 een politiek jaar waarbij ik begon als commissielid, raadslid werd, toen fractievoorzitter en nu als lijsttrekker de verkiezingen inga. Veel mensen vragen me wat de volgende stap is. Wordt je nu wethouder? Het kan, zeg ik dan, afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen maken we de keuze voor onze wethouderskandidaat, maar ja, ik ben beschikbaar.

Maar eerst verkiezingen. Verkiezingen waarbij we ons ultieme recht als burger weer mogen gaan uitoefenen, namelijk het kiezen van de mensen die 4 jaar namens ons de besluiten gaan nemen hoe we onze stad besturen en inrichten. Bestuurders die keuzes maken die onze levens gaan beïnvloeden. Waar geven we het schaarse geld aan uit? Hoe organiseren we in de toekomstige jaren de zorg voor langdurig zieken en ouderen? Hoe helpen we onze medeburgers die zonder werk zitten weer aan een baan? Hoe organiseren we de zorg voor onze jeugd? Maar ook de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat er minder mensen een beroep hoeven te doen op instellingen als de voedsel- en kledingbank.

Voor ons zijn dit de speerpunten van ons beleid de komende jaren. Hebben wij alle antwoorden? Nee, die hebben we niet. Maar, als PvdA lopen we niet weg voor verantwoordelijkheden. Dat doen we niet in Den Haag, niet in Limburg en niet in Roermond. Wij zijn de sociale partij die regeringsverantwoordelijkheid durft te nemen. Dat is soms lastig omdat je niet al je punten er doorheen krijgt en compromissen moet sluiten. Maar als je, zoals onze minister Asscher gisteren treffend zei, alleen maar aan de zijlijn loopt te roeptoeteren, krijg je helemaal niks voor elkaar. Daarom willen wij ook de komende 4 jaar weer in het College van Roermond. Maar niet ten koste van alles.

Als wij in het College gaan, moet dit een samenwerking zijn met partijen die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar willen discussiëren over de koers van onze stad. Integriteit van bestuurders is daarbij een hoog goed. We zijn blij dat we als Roermond voorop lopen met het maken van beleid op het gebied van integriteit. Dat gaat met vallen en opstaan, maar uiteindelijk worden we daar als hele samenleving sterker van. Mahatma Gandhi zei ooit: “Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.” Die stelregel wil ik graag naleven.

Met een goed team gaan we nu de verkiezingen in en onze lijst heeft een mooie samenstelling van mensen met verschillende achtergronden en karakters die elkaar complementeren. Als de burger van Roermond dit ook ziet en ons hun vertrouwen geeft, krijgen ze een sterk team dat veel zin heeft om Roermond nog beter en mooier te maken.

Ik wens U een mooi, gelukkig en bovenal gezond 2014 en ons allen een mooie uitslag op 19 maart.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann