Door op 14 november 2014

Ontwikkelingen Tweede Kamer

Het bestuur en fractie van de PvdA Roermond hebben kennis genomen van de actuele verwikkelingen rond de persoon van Selçuk Öztürk. We vinden het jammer dat onze afdeling zijn vertegenwoordiger in Den Haag is kwijtgeraakt.

Selçuk heeft binnen onze afdeling 15 jaar met grote inzet gefunctioneerd als raadslid en fractievoorzitter. Dat hij het tot Tweede Kamerlid heeft gebracht was voor onze afdeling verheugend. De PvdA afdeling Roermond dient de belangen van iedereen in de gemeente en heeft steeds geijverd om een situatie te scheppen die leidt tot integratie, maar vooral tot acceptatie. Iedereen telt mee ! Daar zullen wij ook in de toekomst in de lokale politiek ons best voor blijven doen.

Richard Heijmann, fractievoorzitter

Theo Geene, voorzitter bestuur afdeling