15 juni 2016

PvdA pleit voor grotere rol gemeente bij projectontwikkeling

.

De PvdA-fractie heeft in de gemeenteraad gepleit voor een grotere rol van de gemeente bij het ontwikkelen van projecten. De gemeente zou in voorkomende situaties ontwikkelingsprojecten moeten kunnen oppakken. Door de PvdA wordt daarbij bijvoorbeeld gedacht aan kleinschalige projecten, gelegen in de binnenstad, waar de komende jaren een flinke herontwikkelingsopgave is, gezien de veranderingen in het winkelgebied. De PvdA wenst dat het College van B&W een actievere houding gaat aannemen.
De aanleiding was het opnieuw vaststellen van het gemeentelijk grondbeleid. Dit dient eenmaal in de 4 jaar te gebeuren. Daarnaast waren er een aantal aanpassingen in de wettelijke regelgeving. Uit de stukken behorende bij het besluit bleek, dat alle projecten in Roermond door projectontwikkelaars worden uitgevoerd op één klein project na. Dat is een confronterende constatering, maar ook weer niet zo verbazend. Het was bij ieder welbekend dat Roermond zich aan de projectontwikkelaars heeft uitgeleverd.
Nu heeft Roermond er in de crisesjaren er “wel bij gevaren” dat ze zelf niet bij projecten betrokken was. Waar in andere gemeenten, die wel een actief grondbeleid voerden, dit enorme financiële negatieve gevolgen had zijn in Roermond de klappen bij de marktpartijen terecht gekomen. Maar ook in Roermond hebben we daar last van gehad. Er is een projectontwikkelaar failliet gegaan, waarna de gemeente een aantal zaken moest overnemen. Verder zijn er private partijen die hun afspraken niet zijn nagekomen.

De PvdA vindt dat de situatie niet in balans is en dat de gemeente de komende jaren een duidelijker rol moet spelen. De “markt” is niet zaligmakend, dat blijkt ook regelmatig. De belangen van de samenleving en marktpartijen zijn niet dezelfde. Er worden matige plannen ontwikkeld en uitgevoerd, het handelen is gericht op het eigenbelang, het verdienen van geld en niet het maken van goede plannen voor de burger op het juiste moment.

Door het college is toegezegd dat er binnen het inmiddels vastgesteld nieuwe grondbeleid er voldoende ruimte is om zelf projecten op te pakken. Het de inzet van de PvdA-fractie dat hier gebruik van zal worden gemaakt.