14 mei 2014

PvdA Roermond roept de burgemeester op tot protest over het kinderpardon

Vorige week maakte de Volkskrant bekend dat de kinderombudsman ernstige bezwaren heeft tegen de wijze waarop het kinderpardon wordt uitgevoerd. Volgens de kinderombudsman is het idioot dat alleen kinderen die onder toezicht van het rijk stonden onder het kinderpardon vallen. Hierdoor vallen alle kinderen die niet onder toezicht bij het rijk stonden maar wel bij gemeenten niet onder het pardon. Dit betekent dat er met twee maten gemeten wordt volgens de kinderombudsman.

De PvdA-fractie is het eens met de kinderombudsman dat er met twee maten gemeten wordt. Het is van de zotte dat kinderen die in Nederland opgegroeid zijn uitgezet worden, omdat zij onder toezicht stonden van de ‘verkeerde’ overheidslaag. De uitvoering is bureaucratisch en mist de menselijke maat volgens de PvdA-fractie.

Veertien Limburgse burgemeesters zijn voor een aanpassing van het kinderpardon. Zij hebben een brief ondertekend aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De PvdA-fractie vindt dat de burgemeester zich aan moet sluiten bij zijn collega’s die protest hebben aangetekend tegen de wijze van uitvoering van het kinderpardon. Na aanleiding van de protestactie van de burgemeesters gaf staatssecretaris Teeven aan dat hij naar een bepaalde groep kinderen gaat kijken “om te zien of hij gebruik kan maken van `zijn discretionaire bevoegdheden”.

Met dit brief ondersteunen wij ook openlijk de brief van GroenLinks die afgelopen week een oproep aan de burgemeester deed om de protest actie te ondersteunen.

De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is de burgemeester het met ons eens dat het geen verschil mag uitmaken bij de uitvoering van het kinderpardon of de kinderen onder toezicht stonden van het Rijk of de Gemeente?
  2. Is de burgemeester op de hoogte van het aantal kinderen dat in onze stad in aanmerking komt en aanvraag heeft gedaan voor uitvoering kinderpardon die onder toezicht staan van het Rijk en van de Gemeente? Zo ja, hoeveel kinderen betreft het resp. Rijk en Gemeente?
  3. Sluit de burgemeester zich aan bij de burgemeesters die protesteren tegen het verschil dat gemaakt wordt tussen kinderen die onder rijks- of gemeentetoezicht stonden?