PvdA Roermond roept op tot verhoging starterslening!

Door Ron Piepers op 15 mei 2019

Verhoog de grens voor de starterslening naar € 210.000,- en geef meer starters een kans om een huis te kopen!

Met die hartekreet besloot Ron Piepers afgelopen woensdag 15 mei zijn betoog richting Raadsleden, Collegeleden en Commissieleden Ruimte van de Gemeente Roermond.

Tijdens de raadsvergadering op 6 juni staat op de agenda om deze grens te verhogen van € 170.000 naar € 185.000, maar gezien de stijgende prijzen op de huizenmarkt is het maar de vraag of dit voldoende is. De Gemeente is in deze beperkt omdat de grens van € 185.000 door de provincie is bepaald. Wij roepen de Raadsleden van Roermond op richting provincie te pleiten voor een hogere grens en dit vast te leggen in een motie met een oproep aan het College zich hiervoor actief in te zetten.

Lees hieronder het volledige verhaal van Ron tijdens het Sprekersplein:

 

Inbreng PvdA Roermond Sprekersplein 15-05-2019

15 maart jl. organiseerde de PvdA Roermond een Goed Gesprek over wonen. Hier waren verschillende mensen van de woningbouwcorporaties, stedelijke transformatie programma’s uit andere gemeenten en mensen uit de hypotheek wereld aanwezig.

Hier spraken wij over verschillende onderwerpen zoals wonen boven winkels, het tekort aan sociale huurwoningen, druk op de wijken, maar vooral over het tekort aan starterswoningen. Die avond spraken wij ook over oplossingen. Oplossingen zoals bijvoorbeeld het verhogen van de starterslening naar 200.000-210.000 euro. Iets wat wij ook in een zienswijze toestuurden naar uw raad en college voor de “Structuurvisie Wonen Midden-Limburg”. Een zienswijze die wij indienden omdat de structuur visie spreekt van een groeiende behoefte in Roermond. Een groeiende behoefte naar woningen.

Hetzelfde constateerden wij die 15e maart. Toen spraken we over krimp die niet zo hard doorzet als verwacht, over nieuwsartikelen die spraken over een tekort aan woningen tot 2030, en dat we ondanks het vergrijzen van de bevolking zien dat het aantal huishoudens toeneemt en de samenstelling van die huishoudens kleiner wordt.

Dat betekent ook iets voor onze woningen. Namelijk dat de vraag naar nieuwe en kleinere woningen toeneemt. Iets waar wij ook op willen wijzen als u volgende week in de commissie discussieert over het paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s. Als Roermond hebben wij betaalbare en kwalitatief goede woningen voor éénpersoonshuishoudens en starters nodig. Als ik nu uit huis zou gaan dan zou ik in Swalmen geen passende of betaalbare woning kunnen vinden en gedwongen zijn om te verhuizen naar Roermond. Het oude Rabobank kantoor in Swalmen leent zich natuurlijk perfect voor appartementen voor jongeren die weer wat sjwung meenemen. En hier in Roermond hoef ik maar aan de Hamstraat te denken als ik aan een locatie denk waar het prachtig wonen zou zijn.

Als u volgende week spreekt over de starterslening wil ik u het volgende meegeven. In Roermond zijn afgelopen jaar 37 startersleningen afgegeven, in deze regio tussen 2014-2017 gemiddeld 145 per jaar. Misschien valt dit aantal tegen maar daarbij komt wel dat de gemiddelde huizenprijs in Roermond in 2018 ongeveer €233.000 was, ongeveer €60.000 meer dan het nu maximaal toegestane bedrag. Gezien de ontwikkelingen (tekort aan materialen, woningen en mensen die kunnen bouwen) zal de huizenprijs alleen maar toenemen.

Toen ik vanmiddag op Funda keek zag ik drie woningen die door deze wijziging extra in aanmerking komen om door een starter gekocht te worden. Bij een verhoging naar bijvoorbeeld 200.000 trekt u het speelveld nog wat rechter en zou het om acht woningen gaan in Swalmen en om elf woningen wanneer u het doortrekt naar 210.000.

Een starterslening wordt voor 25% verstrekt door de gemeente en voor 75% door de provincie. Dat zou betekenen dat de gemeente (bij een maximaal te lenen bedrag van €37.000, 20 procent van het maximale aankoopbedrag) een bedrag van 9.250 uitleent.

Daarom roepen wij u op om volgende week uiteraard voor de wijziging in de verordening van de starterslening te stemmen. Maar om ook vooruit te kijken en niet reactief te zijn op het voorstel van de provincie maar actief beleid te voeren. Om bij motie of amendement het aankoop/aanneem bedrag voor de starterslening op te hogen naar minimaal 200.000 en, gezien de ontwikkelingen die er nog aankomen, raden wij u zelfs aan om dit bedrag op te hogen naar 210.000 zodat starters zeker kunnen zijn van een betaalbare woning.