PvdA Roermond / Roerdalen kiest nieuw bestuur

Door Haydar Gündoğmuş op 12 juni 2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 11 juni 2018 hebben de leden van de PvdA Roermond/Roerdalen een nieuw bestuur gekozen. 
Voorzitter van het vijfhoofdige bestuur wordt Lynn Rulkens. Lynn is werkzaam als secretaris van de Raad van Bestuur van een zorginstelling die werkzaam is in Brabant en Limburg, Diagnostiek voor U. Secretaris wordt Haydo Gündoğmuş. Haydo werkt als bestuursadviseur bij de Gemeente Roerdalen. Rob Engelen was en blijft actief als penningmeester. Rob is onafhankelijk organisatieadviseur en was directeur van een intergemeentelijke sociale dienst in Zuid-Limburg.
Naast het Dagelijks Bestuur zijn er 2 algemeen bestuursleden benoemd, Mieke Schotemeijer namens de ledenraad uit Roerdalen, en Richard Heijmann, voormalig raadslid voor de gemeente Roermond.
Belangrijkste uitdaging van het nieuwe bestuur is de PvdA een gezicht geven in Roermond. Dat wil zij vooral doen door de vereniging nieuw leven in te blazen. Daarnaast zal het nieuwe bestuur actief aan de slag gaan met het ondersteunen van de fractie in Roerdalen. 
Het oude bestuur bestond naast Rob Engelen, uit Theo Geene, voorzitter, Els Thissen-Heynen, secretaris, en de leden Sylvia Harinck namens Roerdalen, en Liesbeth Colijn, Misada Hulic en Jos Claessen uit Roermond. Zij hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld, maar zullen het nieuwe bestuur met raad en daad terzijde blijven staan.