27 april 2016

PvdA Statenfractie pakt problemen met intensieve veehouderij aan

Intensieve veehouderij?? Is dat nu een actueel onderwerp. Jazeker, niet dat er “ iets” heeft plaatsgevonden . Nee er is meer een bewustwording dat de grenzen nu wel ver overschreden zijn en dat de “keten” moet veranderen.
De intensieve Veehouderij (IV) dat is de bedrijfstak in de landbouw die varkens, kippen eieren en kalveren produceert.
Wat is er nu mis. Door de grote omvang van deze sector in Nederland belast deze het milieu fors, de lucht, de bodem en het water. We ruiken allemaal de stank. Een enorme hoeveelheid mest, die als afval vrijkomt wordt uitgereden op de landbouwgronden die zo verzadigd zijn dat het bodemleven sterft en meststoffen uitspoelen naar het water en daar voor verontreiniging zorgen.

Het zijn klachten die we al jaren kennen maar er verandert uiteindelijk niet veel. Er zijn regelmatig problemen in de sector, ziekten en plagen, daarnaast rendeert de sector economisch nauwelijks.

80% van de productie in Nederland wordt geëxporteerd. 20% consumeren we zelf.
Het wordt steeds duidelijker dat de IV sector een zeer milieubelastende sector is die aan de andere kant nauwelijks economisch rendeert. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd ( zelfs naar China) maar het afval houden we zelf.

In Noord en midden Limburg zijn vele grote IV bedrijven. We worden ook geconfronteerd met de zware negatieve milieugevolgen. De PvdA Statenfractie heeft het initiatief genomen om deze problematiek aan te pakken. Het zal lastig zijn en een zaak van lange adem, maar het is wel nodig.
Ingezet wordt op minder dieren (=minder verontreiniging). Technische maatregelen, andere productiemethode. Een kleinere, betere en schonere sector.