Door Richard Heijmann op 14 mei 2014

PvdA stelt vragen over scheiding van bejaarden in verzorgingshuizen

In het AD van 13 mei stond een bericht dat de gemeente Wageningen zo nodig bejaarde echtparen in verzorgingstehuizen uit elkaar haalt als één van de partners nog in staat is om voor zichzelf te zorgen.  Wageningen wil minstens 32 van de 68 bewoners dwingen te verhuizen omdat ze geen recht hebben op een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Burgemeester Geert van Rumund maakte bekend dat de tientallen bewoners uiterlijk op 1 oktober vertrokken moeten zijn. ‘Het is schrijnend, maar een gevolg van de Nederlandse wetgeving’, stelt hij.

De PvdA Roermond vind dit een schrijnend bericht en heeft daarom vragen gesteld aan het College van B&W in Roermond of een dergelijke situatie ook in Roermond speelt of zou kunnen gaan spelen.

  1. Speelt een dergelijke situatie momenteel ook in Roermond?
  2. Indien nee, bestaat er een kans dat dit in de toekomst ook in Roermond gaat spelen?

Indien op een van beide bovenstaande vragen het antwoord Ja is, hebben wij de volgende vervolgvragen:

  1. Om hoeveel mensen gaat het concreet?
  2. Op welke termijn gaat dit spelen?
  3. Bent U met de PvdA fractie van mening dat dit een ongewenste situatie is?
  4. in hoeverre zijn er, volgens u, mogelijke alternatieven voorhanden, zodat echtparen niet gedwongen uit elkaar worden gehaald?
  5. Bent U bereid met het ministerie in overleg te treden om deze situaties te bespreken?
Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann