Door Richard Heijmann op 19 december 2014

Raadsvergadering 18 december 2014

Gisteren vond de laatste raadsvergadering van 2014 plaats. Aan de orde kwam onder meer de brand in de jachthaven en de gevolgen hiervan voor de stad. Fractievoorzitter Richard Heijmann doet verslag van de vergadering.

 

 

Brand

Na een herdenking van onze overleden ereburger van Roermond, pater Konings, was het tijd voor een onderwerp dat heel Roermond de afgelopen dagen bezig hield. De grote brand waarbij een opslagloods met boten in de as werd gelegd en die een asbestwolk tot gevolg had die een spoor trok over de binnenstad van Roermond. Als gevolg hiervan ligt het openbare leven in de binnenstad al enkele dagen stil. Volgens de gemeentewet was de gemeenteraad aan zet. Deze moest vandaag de noodverordening die de burgemeester heeft afgekondigd bekrachtigen. Gelukkig was er net voor de vergadering goed nieuws. De treinen konden weer gaan rijden en vrijdagochtend om 11 uur mochten ook de winkels weer open. De PvdA fractie is van mening dat de burgemeester en zijn team goed en adequaat hebben gehandeld en steunen zijn beleid.

Toekomstvisie

Daarna werden twee onderwerpen behandeld die een link hebben met de toekomst van onze stad. Allereerst de samenwerking met andere gemeenten in Midden Limburg, die op een andere leest wordt gestoeld. De PvdA-fractie heeft ingestemd met deze aanpak. Als tweede de toekomstvisie 2030. Waar willen we met de gemeente naar toe? Voor de PvdA staat voorop dat de inbreng van burgers hierbij cruciaal is. Immers, “mensen maken onze stad”. Gelukkig deelt het College die mening en komt dit ook terug in de opzet van het proces. De PvdA-fractie heeft er voor gepleit alle communicatiekanalen te gebruiken om burgers actief te betrekken.

Parkeren

Verder hebben we naast enkele technische onderwerpen lang stil gestaan bij de evaluatie van het vorig jaar aangenomen parkeerbeleid. Met een mede door de PvdA ingediend amendement blijft de eindtijd voor betaald parkeren gehandhaafd op 20 uur, en gaat deze niet naar 22 uur zoals het college had voorgesteld. Mantelzorgers worden tegemoet gekomen door parkeerkaarten gratis te verstrekken.

Fijne feestdagen!

Met deze laatste vergadering van 2014 kwam een eind aan een politiek bewogen jaar waarin verkiezingen en coalitievorming een groot deel van het jaar domineerden. De PvdA fractie Roermond wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en mooi 2015!

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann