7 januari 2015

Reactie op aanslag Charlie Hebdo

Diederik Samsom: ‘Ik ben geschokt door de gruwelijke en laffe aanslag in Parijs. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de nabestaanden van de slachtoffers, de gewonden en de medewerkers van Charlie Hebdo. Laten we ons realiseren dat dit een aanlag is op ons allemaal. Op onze Europese waarden van vrijheid en tolerantie. Terreur kan en mag het nooit winnen van onze vrije samenleving. En ze zal niet overwinnen als alle verbindende krachten zich verenigen in hun steun aan de voorvechters van het vrije woord en tolerantie.’

Lodewijk Asscher: ‘Het is een lage, laffe aanslag. Een barbaars bloedvergieten. We leven allemaal mee met de slachtoffers en hun nabestaanden. Het is méér dan een misdadige aanval op journalisten; het is een misdadige aanval op de vrijheid en de veiligheid waar wij in onze democratische samenleving voor staan.’