Stichting Leergeld is er voor de kinderen

Door Richard Heijmann op 10 september 2018

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen wil deze kinderen mee laten doen. Ouders of verzorgers kunnen een bijdrage of steun krijgen voor activiteiten van kinderen op school, sport, cultuur of andere activiteiten.

Met deze volzinnen vat PvdA lid Gert Jan van Walsum kort samen waar de Stichting Leergeld voor staat. Gert Jan is bestuurslid van de Stichting Leergeld. Het werk van deze stichting heeft drie hoofdtaken, vervolgt hij:

  1. Het binnen halen van gelden voor de genoemde activiteiten. De gelden komen van overheden, fondsen maar ook via giften van particulieren.
  2. Het op orde hebben van een vrijwilligers organisatie. Er zijn veel contacten met de ouders van de kinderen, maar ook met scholen, sportverenigingen e.d. Er gaat flink wat geld “om” in de Stichting en dat moet allemaal netjes geregistreed en verantwoord worden.
  3. Het benaderen van kinderen, hun ouders of hun omgeving die van de diensten van de Stichting gebruik kunnen maken.

Er is dus veel werk te doen. Maar het is ook dankbaar werk. Door een bijdrage van de Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten. De Stichting betaalt het geld niet uit aan de kinderen zelf (of aan hun ouders). Het geld gaat direct naar de scholen, sportverenigingen of culturele organisaties. Of de kinderen krijgen bijvoorbeeld sportkleding of bijvoorbeeld voetbalschoenen.

De Stichting Leergeld geeft uitvoering aan het armoedebeleid. De kinderen die gebruik maken van de diensten van de Stichting verkeren vaak in een achterstandssituatie, die hiermee wat wordt verkleind.

Het is goed dat de Stichting er is maar eigenlijk zijn het “gewone overheidstaken” die door de gemeente uitgevoerd moeten worden, zegt Gert Jan en niet door een particuliere stichting. De afgelopen jaren zijn door bezuinigingen, maar ook door andere ontwikkelingen de voorzieningen voor deze kinderen weggevallen uit de begrotingen van de gemeente.

Zorgen over de Stichting zijn er ook. Er zijn voldoende vrijwilligers nodig om alle werkzaamheden uit te voeren. Dat is niet altijd het geval. De Stichting is dan ook actief op zoek naar vrijwilligers.

Stichting Leergeld is afgelopen maand mei verhuisd naar een pand aan de Charles Ruysstraat 2 in Roermond. Een pand dat zij met de voedselbank deelt. Een prima locatie voor haar activiteiten.

Voor meer informatie of interesse in een rol als vrijwilliger, kunt u terecht op de website van de Stichting Leergeld.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann