Betaalbaar huren en kopen

Iedereen een dak boven zijn hoofd, genoeg ruimte om te leven en betaalbare woonlasten

Ons ideaal is dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, genoeg ruimte heeft om te leven en de woonlasten betaalbaar zijn. Dat vraagt aandacht en actie, want het is nu niet voor iedereen haalbaar.

Zo is het in de gemeente Roermond voor starters nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden, huur of koop. Bovendien zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen ook in Roermond opgelopen tot jaren, om precies te zijn 4 jaar en 10 maanden (zo blijkt uit onderzoek van NOS uit 2021).

De PvdA vindt dat huizen bedoeld zijn om in te wonen. Een stapel stenen is geen beleggingsproduct, dat moet zorgen voor zoveel mogelijk rendement, maar een mogelijk thuis voor inwoners. Dat is misbruik maken van de krapte op de woningmarkt en moet bestreden worden.

 

Hier maken we voor jou werk van

 • De PvdA wil de komende 4 jaren extra woningen realiseren. Hierbij moet het woningaanbod aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van bewoners. Ook de mogelijkheden voor tijdelijke woningen dienen nadrukkelijk bekeken worden. Daarnaast willen wij ouderen stimuleren door te stromen naar grondgebonden seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen.
 • De PvdA wil de starterslening opnieuw verhogen zodat starters makkelijker kunnen kopen, maar met oog voor de draagkracht van onze inwoners.
 • De PvdA wil woningcoaches aannemen. Deze coaches bevorderen de doorstroom van ouderen naar passende woningen, zodat hun woningen beschikbaar komen voor starters en gezinnen.
 • De PvdA wil zo veel mogelijk stukken braakliggend terrein en leegstaande panden ontwikkelen naar woningen, waar behoefte aan is. Hierdoor breiden we het woningaanbod in Roermond en Swalmen uit via inbreiding.
 • De PvdA wil de verloedering van centra en wijken aanpakken met de leegstandsverordening. Met die verordening kunnen pandeigenaren gedwongen worden tot gebruik van het pand of bewoning.
 • De PvdA vindt dat gekochte woningen bewoond moeten worden door de koper. Hierdoor worden beleggers geweerd van de nieuwbouwmarkt, zodat inwoners meer kans hebben op een woning.
 • De PvdA wil op korte termijn, zeker voor 2025 100 flexwoningen realiseren, om tegemoet te komen aan de grote woningnood. Deze flexwoningen worden verdeeld over een aantal locaties binnen de gemeente.
 • De PvdA is van mening dat nieuwbouwprojecten ruimte moeten bieden aan minimaal 30% sociale woningbouw. Hiermee wordt het aanbod groter en vernieuwd het bovendien. Wil of kan de projectontwikkelaar dit niet realiseren, dan dienen de initiatiefnemers te  betalen aan een vereveningsfonds, zodat elders sociale woningbouw kan worden gerealiseerd
 • De PvdA wil dat de gemeente zich maximaal inzet voor het verduurzamen van sociale woningbouw. Samen met de corporaties verduurzamen we sociale woningen zonder dat de woonlasten stijgen. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Hiermee komt er duidelijkheid in welke woningen, wanneer verduurzaamd worden en welke verouderde en niet rendabel te verduurzamen woningen
  gesloopt en vervangen moeten worden.
 • De PvdA vindt dat de gemeente Roermond veel sneller en soepeler bestemmingswijzigingen moet doorvoeren. Met name bij het omvormen van winkelen naar wonen is voorrang nodig.
 • Het uitponden (verkopen) van corporatiebezit moet volgens de PvdA worden gestopt. Dit leggen we vast in de afspraken met de corporaties. Hierdoor voorkomen we dat er ‘snipperbezit’ bij corporaties ontstaat en dat de voorraad van betaalbare sociale woningen afneemt.
 • De PvdA wil tijdelijke woningen als bijvoorbeeld Tiny Houses toestaan in afwijking van een bestemmingsplan op daarvoor geschikte  locaties. De gemeente fungeert hierbij als makelaar tussen grondbezitters en inwoners die een dergelijke tijdelijke woning willen realiseren.