Bruisende wijken

Plekken waar we leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen

Een stad, een dorp of een wijk is meer dan een verzameling stenen. Het is de plek waar we leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. In wijken waar inwoners het wat moeilijker hebben, zorgen  wij voor de juiste ondersteuning. Hier gaan we samen met de gemeente, inwoners, scholen en maatschappelijke en zorgorganisaties de  problemen te lijf.

We zoeken naar oplossingen die het beste zijn voor inwoners én de buurt. Wanneer iemand met een zware verslaving de rust in een appartementencomplex blijvend op de proef stelt, kijken we niet weg en zorgen we voor adequate opvang. En wanneer een huisjesmelker  veel te veel mensen in één huis laat wonen, pakken we de verhuurder aan, zodat de sociale cohesie in de wijk overeind blijft.

Hier maken we voor jou werk van:

  • De PvdA wil een toegankelijk gemeenschapshuis in elk dorp en elke wijk. In dit gemeenschapshuis is niet alleen plek voor een gemeenteloket, maar ook voor andere niet-commerciële doeleinden. Zoals bijvoorbeeld cultuur en het verenigingsleven, maar bijvoorbeeld ook als huiskamer voor buurtbewoners. Deze gemeenschapshuizen zijn er voor de hele gemeenschap. Ze zijn essentieel voor het levendig houden van wijken. Zo mogelijk krijgt een medewerker met een basisbaan hier een beheerdersfunctie. In het kader van duurzaamheid worden alle gemeenschapshuizen de komende jaren verduurzaamd.
  • De PvdA vindt het belangrijk het huidige schoolaanbod te behouden. Hiermee beschikt elke wijk over een eigen basisschool. Het is noodzakelijk dat al deze schoolgebouwen kwalitatief goed en veilig zijn. Wij willen een lange termijn (15 jaren) onderhoudsplan voor de  scholen in Roermond. Op korte termijn is er in ieder geval aandacht voor basisscholen de Kasteeltuin en Boukoul.
  • De PvdA wil sporten voor alle inwoners mogelijk maken. We zien schoolpleinen daarvoor als zeer geschikte plekken. Deze pleinen nodigen over het algemeen uit tot bewegen, om te spelen en te ontdekken. Daarom vinden wij dat schoolpleinen na schooltijd toegankelijk moeten  zijn voor alle buurtkinderen. Eventueel onder toeziend oog van een medewerker met een basisbaan.
  • De PvdA wil dat de gemeente de wijkeconomie stimuleert. Daar waar panden geschikt zijn voor eetgelegenheden, werken aan huis of winkels is de gemeente faciliterend over eventueel noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan.
  • De PvdA wil dat alle wijken, via de wijk- en dorpsraden, geld krijgen om naar eigen inzicht de wijk op te knappen of te verbeteren, via een
    burgerbegroting.