Een financieel gezonde gemeente met slagkracht

Wij geven de voorkeur aan financiële tegemoetkoming van structurele verbeteringen, in plaats van incidentele initiatieven

De financiële uitgangspositie van de gemeente Roermond is niet geweldig. De ambities (en kosten) waren jarenlang torenhoog, zonder daar
inkomsten tegenover te stellen of te durven praten over belastingverhoging. Daarnaast is er de afgelopen jaren te veel geld besteed aan de verschillende reorganisaties van de ambtelijke organisaties. Ook zijn veel incidentele initiatieven gesteund (denk aan The Passion) zonder
duidelijk doel of bijdrage aan wat de gemeente Roermond wil bereiken.

Dat moet anders! Willen we als Roermond mooie en leefbare wijken, dan zullen we daar gezamenlijk aan moeten bijdragen. Willen we de centra in Roermond en Swalmen verbeteren, dan is daarbij een duidelijk beeld van de toekomst nodig. Die visie moet opgeleverd worden door het gemeentebestuur in samenspraak met de inwoners!

De PvdA geeft de voorkeur aan financiële tegemoetkoming van structurele verbeteringen, in plaats van incidentele initiatieven. Hiervoor wensen wij ons vooral te wenden tot mogelijkheden via subsidies en cofinanciering. Bijvoorbeeld samen met zorgverzekeraars als het gaat om preventieve  zorg.

Hier maken we voor jou werk van

  • De PvdA wil de toeristenbelasting in Roermond verhogen naar €3,35. Hierdoor komt er structureel meer geld beschikbaar.
  • De PvdA wil de rioolheffing anders inrichten. Momenteel betaalt elke inwoner hetzelfde bedrag, of je nu in éénpersoons flat of in een villa woont. Wij willen deze heffing koppelen aan de WOZ-waarde van een woning. Hierdoor ontstaat een eerlijkere heffing gekoppeld aan het daadwerkelijke afvoervolume. Een goed neveneffect van deze rekenmethode is dat de hoogste inkomens hierdoor de zwaarste lasten dragen.
  • De PvdA staat voor het eerlijke verhaal. In onze gemeente komen we er niet onderuit om de onroerendzaakbelasting enigszins te verhogen. De gemeente Roermond kent namelijk grote uitdagingen die met de huidige financiële middelen onvoldoende kunnen worden aangepakt. Daarnaast kent Roermond één van de laagste tarieven voor de onroerendzaakbelasting van Limburg. Wij verhogen de OZB voor woningen, maar ontzien lagere en middeninkomens met een eigen woning door de rioolheffing te koppelen aan de WOZ-waarde.
  • De PvdA wil te allen tijde energie-armoede voorkomen. Daarom willen wij een fonds inrichten waarbij we gelden vrijmaken om huizen tot €200.000 ook te verduurzamen. Dit vraagt een investering, die zich op termijn terugbetaalt.
  • De PvdA vindt dat de gemeente met eigen personeel zijn ambitie moet kunnen waarmaken en dus niet allerhande experts moet inhuren. Wij willen het percentage extern ingehuurd personeel maximaliseren op 8%.
  • De PvdA vindt dat het eigen vermogen van inwoners ten behoeve van de vermogenstoets van de BsGW verhoogd moet worden van
    maximaal €2000 naar maximaal €5000. Hierdoor kan een grotere groep aanspraak maken op kwijtschelding van gemeentelijke
    belastingen.