Een nieuwe generatie politiek

Politiek gaat over het maken van duidelijke keuzes.

Roermond heeft te maken met een ongezonde financiële situatie. Bovendien klagen inwoners, wijk- en dorpsraden en andere betrokken partijen over een gebrek aan visie van het college.

Politiek gaat, wat de PvdA betreft over het maken van keuzes. Het bestuur van de stad moet duidelijk voor ogen hebben waar ze in 4 of 8 jaar naartoe wil groeien. Op die manier kunnen keuzes vooraf getoetst worden aan bepaalde kaders. Het is de taak van de gemeenteraad om kaders te stellen en voorstellen van het college hieraan te toetsen. Dat vraagt om duidelijke keuzes en niet om wensenlijstjes.

Geld kun je maar één keer uitgeven en is geen onuitputtelijke bron, waar je van kan blijven tappen.

De PvdA Roermond komt in 2022 met een nieuw team. De kennis van voorbije jaren is niet verloren gegaan, maar aan het roer staan nieuwe mensen. Deze nieuwe mensen willen allen een bijdrage leveren aan doelmatige besluitvorming met concrete beslissingen. Dat vraagt om een andere vergadercultuur in de gemeenteraad, waar constructief overleg gevoerd wordt en echt naar burgers geluisterd wordt.

 

Hier maken we voor jou werk van:

  • De PvdA wil actief bijdragen aan goede samenwerking op het gemeentehuis.
  • De PvdA verkoopt geen mooie praatjes die financieel niet haalbaar zijn. Wij komen met concrete voorstellen, initiatieven en projecten en duidelijke keuzes, die financieel mogelijk en onderbouwd zijn.
  • De PvdA vindt dat elke ingrijpende wijziging in dorpen, wijken en buurten tijdig moet worden voorgelegd aan inwoners. Zo luistert de gemeente naar de wensen die leven in de buurt. Zo nodig en waar mogelijk past de gemeente plannen hierop aan. Dit noemen we burgerparticipatie en geldt bijvoorbeeld voor de inrichting van een nieuwe speeltuin of de herinrichting van een straat met parkeerplekken. De gemeente geeft hierbij duidelijk aan welke kaders er gelden en welk doel de wijziging heeft, zodat burgers weten waar ze aan toe zijn.
  • De PvdA vindt dat in elke wijk of dorp een wijk-/dorpsraad actief moet zijn. Deze raad is betrokken bij alle initiatieven en besluiten die de kern raken. Deze raden krijgen een budget, via de burgerbegroting.
  • De PvdA vindt dat de gemeente Roermond de meest servicegerichte gemeente van Nederland moet worden. Inwoners worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. Er is duidelijkheid over de servicenormen waarin je antwoord van de gemeente krijgt. Deze worden in 95% van de gevallen ook daadwerkelijk behaald.