Elkaar ontmoeten in onze centra

Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers én toeristen vinden wij het belangrijk het centrum als ontmoetingsplek door te ontwikkelen

Roermond heeft een prachtige historische binnenstad, met mooie pleinen en de rivier de Roer als rustpunt. Inwoners kunnen er heerlijk vertoeven, en het trekt ook veel toeristen naar Roermond. Daarnaast fungeert Roermond als centrumstad voor de gehele regio Midden-Limburg.

Roermond als stad is er niet alleen voor toeristen, maar juist voor de eigen inwoner. Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers én toeristen vinden wij het belangrijk het centrum als ontmoetingsplek door te ontwikkelen. Het centrum van zowel Roermond, als ook Swalmen is van en voor iedereen. Hier komen economie, evenementen én wonen samen.

Veel winkels in de centra staan momenteel leeg. Dit komt de kwaliteit en sfeer niet ten goede. Helaas moeten we er wel vanuit gaan dat deze
ontwikkeling zich voortzet, gelet op de concurrentie vanuit Outlet, Retail en online shoppen. De komende jaren moet er fors ingezet worden om de centra leefbaar, dynamisch en mooi te houden.

Hier maken we voor jou werk van

 • De PvdA wil de verloedering van centra en wijken aanpakken met de leegstandsverordening. Met die verordening kunnen pandeigenaren gedwongen worden tot gebruik van het pand of bewoning.
 • De PvdA wil een zogenaamd revolving fund starten, waarmee panden opgekocht kunnen worden door de gemeente. Deze panden worden vervolgens gesloopt en omgevormd tot groen of omgevormd tot woningen.
 • De PvdA vindt dat de gemeente meer regie moet voeren op het vinden van geschikte invulling van leegstaande panden, zoals het oude V&D pand. Dit overlaten aan de markt is niet wenselijk voor de uitstraling van onze gemeente.
 • De PvdA wil de aanblik van de historische binnenstad verbeteren door de gevels van winkels in historische stijl te herstellen. Een mooi
  voorbeeld hiervan is de schoenmakerswinkel in de Hamstraat. Hiertoe creëren we een stimuleringsfonds.
 • De PvdA wil dat de centra van alle wijken en dorpen, in ieder geval Swalmen een levendig karakter krijgen. Hiertoe is een investeringsfonds beschikbaar. Het betreft niet alleen horeca en winkels, maar ook omvorming tot wonen.
 • De PvdA wil Roermond als stad aan het water beter tot uiting laten komen. Het plan Roerdelta geeft hiervoor een enorme impuls De
  planvorming hiervoor dient binnen de komende raadsperiode te worden afgerond, zodat zo snel mogelijk met realisatie gestart kan
  worden.
 • De PvdA wil in gesprek met ondernemers over de grootte van het kernwinkelgebied, met het oog op het vergroten van de beleving en
  het tegengaan van leegstand.