Fatsoenlijk bestaan

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Door zekerheid daarover te bieden en zorgen daarover weg te nemen helpen we mensen verder in hun leven. Als je het gevoel hebt dat je vat op je leven hebt, kun je ook meer voor jezelf bereiken.

Kan ik de boodschappen betalen? Wordt mijn contract over een halfjaar verlengd? Kan mijn kind mee op schoolreis of bij de sportclub? Er zijn genoeg mensen die één van deze gedachten hebben. In sommige gevallen is het een combinatie van. Genoeg Roermondenaren hebben elke dag te maken met deze gedachten. Ze zijn afhankelijk van een uitkering, een voedselbank en staan op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Weer anderen hebben te weinig geld om een huis of appartement te kopen, maar verdienen weer te veel om in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning. Ouderen die thuis wonen, minder mobiel zijn en de buren moeten vragen voor het halen van de boodschappen, omdat ze het zelf niet meer kunnen of geen rijbewijs hebben. De economie gaat vooruit maar veel mensen, misschien wel de meeste mensen, merken hier niets of te weinig van.

Toen de Partij van de Arbeid werd opgericht, was één van de kernwaarden ook wel het doel van onze partij dat mensen zich konden verheffen. Met anderen woorden: mensen kunnen het beter krijgen. Dit is tot op de dag van vandaag nog een van onze kerntaken. Want wie voor een dubbeltje geboren is, kan zeker een kwartje worden.

Dit verkiezingsprogramma is geen verhaal over hoe mensen bij de gemeente kunnen komen aankloppen, hun handje kunnen ophouden en dat de gemeente wel betaalt. Deze punten en ideeën doen een beroep op onze solidariteit voor elkaar. Hoe willen wij met elkaar omgaan en wat vinden wij ervan dat er in Roermond bijna 2500 kinderen in armoede leven en 1800 mensen in de bijstand zitten?

Een samenleving waarin we allemaal vooruit komen, kunnen wij als partij alleen samen met de gemeenschap, de burger en met de gemeente bereiken. Om een huis te bouwen is een fundering nodig en om vooruit te kunnen komen in het leven is er een goed en sterk sociaal vangnet nodig voor iedereen. Dit zijn bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, de bijstand en de AOW. De gemeente speelt hier een rol in.

In Roermond dreigt een tweedeling te komen tussen arm en rijk. Economisch gezien doet Roermond het goed. Zo neemt de werkgelegenheid toe en het werkloosheidscijfer daalt. Mooie rapportcijfers waar de inwoners van Roermond tevreden mee mogen zijn, want over de hele linie gaat het goed.

Zijn wij tevreden met deze cijfers? Het antwoord daarop is ja en nee. Ja, het gaat over de hele linie goed. Maar ook nee, want de zwakkere mensen in de samenleving profiteren hier te weinig van. Waar nu naar gekeken moet worden is hoe we de mensen die het slecht hebben gaan helpen. Mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen door leeftijd, ziekte, beperking moeten in staat gesteld worden om ook vooruit te kunnen komen. Dit betekent niet altijd werk maar ook sociale contacten, plezier en een fatsoenlijk leven.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt. Toen ik 6 jaar was ben ik met mijn ouders verhuisd naar Boukoul en daarna ben ik via Swalmen in 1993 in Roermond gaan wonen. Ik ben gescheiden, heb 3 kinderen en een leuke vriendin, en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als HR manager bij Colors & Effects in

Meer over Richard Heijmann