Genieten van sport, cultuur en recreatie

Recreatie, sport en cultuur zijn van groot belang om gezond te worden, te zijn en te blijven

Voor de inwoners van Roermond is het van belang gezond te worden of te zijn en te blijven. Daarvoor zijn recreatie, sport en cultuur van ontzettend groot belang. Het raakt, het verbindt, het verheft, het ontspant en biedt naast plezier ook vaak stof tot nadenken.

Recreatie, sport en cultuur zijn van ontzettend groot belang voor de leefbaarheid van wijken en dorpen, omdat het verbindt. Voor de PvdA is
het belangrijk dat alle vormen van ontspanning, sport en cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke vorm van
uitoefening van waarde is.

Hier maken we voor jou werk van

 • De PvdA vindt dat de Maasplassen toegankelijk moeten zijn en blijven voor inwoners van Roermond. Deze toegang moet ook mogelijk zijn zonder hiervoor te moeten betalen.
 • De PvdA vindt de twee openbare zwembaden (Roerdomp en Bosberg) van groot belang. Eén van beide wordt bedreigd in de  continuïteit door afwezigheid van gediplomeerde badmeesters. Wij vinden dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het faciliteren voor de werving van badmeesters.
 • De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen sporten. Daartoe herzien wij het accommodatiebeleid van sportvoorzieningen. Dit moet  leiden tot een 10 jaren plan waarin duidelijk wordt wat nodig is en hoe dit betaald wordt.
 • De PvdA vindt cultuur van groot belang. Daartoe investeren wij in publieke voorzieningen, zoals de ECI en gemeenschapshuizen, die
  toegankelijk zijn voor een breed publiek. Cultuur naar de wijken brengen is daarbij van groot belang.
 • De PvdA wil de toeristenbelasting in Roermond verhogen. Momenteel is die zeer laag (€1,54). We stellen voor de toeristenbelasting te
  verhogen naar €3,35, dat is 5% van de gemiddelde overnachtingsprijs. Voor arbeidsmigranten wordt een verlaagd tarief van €1,00
  gehanteerd.
 • De PvdA wil verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen met duidelijk vrijwilligersbeleid en heldere afspraken over beheer en  onderhoud van eventuele huisvesting en/of sportparken. Ook een gemeenschappelijk administratiekantoor helpt in de huidige tekorten van voornamelijk secretarissen en penningmeesters.
 • De PvdA wil het schoolzwemmen terugbrengen in het basisonderwijs mits hiervoor financiële dekking gevonden kan worden.