Kansen voor iedereen

Ieder kind en iedere volwassene verdient dezelfde kansen

Wij vinden dat ieder kind en iedere volwassene dezelfde kansen verdienen. De werkelijkheid is nu vaak anders. Daarom geloven wij in ongelijk investeren om onze gezamenlijke toekomst gelijker te maken. We willen een samenleving waarin iedereen meetelt.

Voor de jeugd betekent dat investeren in een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te  ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken.

Voor de inwoners in onze dorpen en wijken geldt dat je achtergrond of wie je ouders zijn, nooit bepalend mogen zijn voor wie je bent of wil  worden. Iedereen mag zichzelf zijn en zich thuis voelen in de eigen gemeente. Daarbij accepteren we dat niet iedereen hetzelfde is. Maar iedereen wel gelijk behandeld wordt en dat er gelijke rechten en kansen zijn.

Specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de gemeente ook werkgever. Niet alleen via Westrom, maar juist in de  publieke ruimte. Iedereen hoort erbij en kan zijn steentje bijdragen.

Hier maken we voor jou werk van:

 • De PvdA wil een aanzienlijk aantal basisbanen creëren binnen 4 jaar. De basisbaan is een volwaardige baan met een salaris, waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan, aan de slag kunnen en willen. In Roermond starten we met basisbanen voor het onderhoud van bijvoorbeeld speeltuinen, sportparken en zwembaden, maar ook voor schoolconciërge of buurthuisbeheerder.
 • De PvdA vindt dat toegankelijkheid van voorzieningen voor iedereen mogelijk moet zijn. Met of zonder beperking.
 • De PvdA wil nog meer aandacht voor diversiteit. Roermond is een inclusieve stad. We vinden dat er een Diversiteitsraad moet komen die mee aan tafel zit bij besluiten. Daarnaast dragen wij, ook in onze communicatie, actief uit een regenboogstad te zijn.
 • De PvdA weet dat sporten gezond is, helpt tegen overgewicht, meer gelukkig maakt en gezellig is. Wij stimuleren meer kinderen en jongeren om te gaan sporten, in ieder geval via gym-onderwijs. De financiële positie van ouders mag hierin geen rol spelen.
 • De PvdA vindt dat alle basisscholen in Roermond de komende 4 jaren moeten worden omgevormd tot Gezonde School van de Toekomst.
 • De PvdA vindt dat het bij welzijnswerk gaat om het resultaat. De gemeente bemoeit zich niet met het proces van organisaties als
  Wel.kom, maar wij sturen op maatschappelijke effecten en doelen.
 • De PvdA vindt dat de gemeente Roermond als schuldeiser gezinnen nooit de armoede in mag jagen.
 • De PvdA wil structureel geld vrijmaken voor het jeugdontbijt zodat alle kinderen met een gevulde maag op school zitten.
 • De PvdA vindt dat alle medewerkers van de gemeente een scholing moeten krijgen in het omgaan met mensen met een psychische aandoening. Ook is het van groot belang in de communicatie duidelijke taal te gebruiken.