Leefbare omgeving

Inwoners weten heel goed wat ze zelf nodig hebben. Ze wonen, werken en recreëren immers dagelijks in de wijken waar ze wonen. Daarom moeten burgers meer de ruimte krijgen om hun ideeën, wensen en initiatieven terug te laten komen in hun omgeving.

Elke buurt is uniek en zeker in Roermond. De (meeste) inwoners van deze wijken en buurten voelen zich ook sterk verbonden met die omgeving en willen graag weten wat er speelt en daar invloed op uitoefenen.

Niet zo gek vinden wij. Al onze raadsleden, leden en vrijwilligers wonen zelf in één van deze buurten en zijn hierin gewone mensen die net als iedereen een prettige leefomgeving willen hebben. Daarom willen wij mensen in staat stellen om invloed uit te oefenen. Wat vroeger door de raad of het college vanuit het stadhuis werd besloten moet nu samen met de burgers.

Samen met elkaar zorgen we voor een leefbare wijk. Wat moet er met gebouwen die lang leegstaan of een wijkcentrum dat vernieuwd moet worden, gebeuren? Zijn er initiatieven die reëel en uitvoerbaar zijn, dan moet een gemeente hierin faciliteren.

We zorgen ook samen voor een veilige omgeving. We zouden liegen als we zouden zeggen dat we alle criminaliteit of overlast gaan terugdringen of aanpakken. Dat gaat niemand lukken. Wat ons wel gaat lukken is een omgeving creëren waarin we samen met elkaar oplossingen gaan zoeken voor problemen. Dat kan zijn door iemand van stadstoezicht toe te voegen in een buurtapp of het organiseren van wijkavonden met de partners (politie, brandweer, toezicht etc.).

Daarnaast is Roermond rijk. Rijk aan unieke buurten en wijken, aan bos en water, aan cultuur en retail. Hoe houden we dat bereikbaar, hoe behouden we deze unieke en kenmerkende dingen in onze mooie stad? Ook dit doen we samen en in overleg met elkaar.

Alleen kunnen we een buurthuis opbouwen. Samen met elkaar bouwen we de buurt op.

Lynn Rulkens

Lynn Rulkens

Voor mij is politiek meedoen. Mee doen met gesprekken, mee doen met acties, mee doen in de samenleving. Die samenleving maken we immers samen. Ondanks het feit dat ik niet uit een zogenaamd rood nest kom, is er voor mij maar één passende partij waarin voor mij belangrijke waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit samenkomen

Meer over Lynn Rulkens