Leven met de natuur

Streven naar een goede balans tussen economie en natuur

De mens profiteert niet alleen van de natuur maar is er onlosmakelijk mee verbonden. Voor de PvdA is van belang te streven naar een goede balans tussen economie en natuur.

Dat is mogelijk door een samenleving te bouwen, waarbij de mens de natuur niet uitput. Biodiversiteit is immers nodig voor de mensheid om te kunnen voortbestaan.

Helaas moeten we constateren dat het de afgelopen jaren niet goed gesteld is met een aantal planten- en dierensoorten. Het actief inzetten op het herstellen van de biodiversiteit kan het tij keren en draagt daarnaast ook bij aan een groenere en fijne omgeving voor onze inwoners. Het maakt de  gemeente tot een aantrekkelijke vestigingsplaats en heeft een positief effect op de sociale samenhang, veiligheid en de sport- en recreatiemogelijkheden.

 

Hier maken we voor jou werk van:

  • De PvdA zet in op vergroening als middel voor klimaatadaptatie omdat dit fijnstof reduceert, CO2 opneemt, verkoeling geeft, water kan bergen en een positieve werking heeft op onze gezondheid.
  • De PvdA kiest voor bescherming van dieren en hun leefgebieden in het gemeentelijk groenbeheer. Dit willen wij doen door sterker in te zetten op ecologisch bermenbeheer waar insecten en andere dieren van profiteren.
  • Voor de PvdA is natuurinclusief bouwen dé norm. Dit willen wij doen door bij elke bouwlocatie te kijken welke planten en dieren hier mogelijk voor kunnen komen en hun vereisten om zich te kunnen vestigen mee te nemen in de ontwikkelplannen.
  • De PvdA maakt een prettige leefomgeving met de mensen. Daarom willen wij duurzame initiatieven van inwoners en organisaties gericht op herstel biodiversiteit, verduurzaming van de leefomgeving, aanpassingen op hitte, droogte of wateroverlast maximaal faciliteren.
  • De PvdA wil boerenbedrijven helpen richting een natuurinclusieve bedrijfsvoering over te gaan. De toekomstige opstart van Herenboeren Roermond kan hier onderdeel van uitmaken.
  • Om de voordelen van biodiversiteit te kunnen benutten voor een fijnere toekomstbestendige leefomgeving in Roermond kiest de PvdA voor een “Groen, Tenzij” principe. Dit houdt in dat we straten, pleinen, binnenterreinen, daken en gevels groen inrichten, tenzij dat op een specifieke plek echt niet kan.
  • De PvdA wil de openbare ruimte onttegelen en vergroenen. Aan het einde van de raadsperiode willen we minimaal 20% van de betegelde openbare ruimte hebben vergroend.