Menselijke zorg en ondersteuning

Iedereen moet kunnen rekenen op de juiste zorg en ondersteuning

Wij vinden dat iemand altijd de zorg of ondersteuning moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. Als je ziek bent of iemand in je omgeving dat is, heb je hulp nodig en is al het andere onbelangrijk. Dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt.

De dikte van je portemonnee mag daarbij nooit een obstakel zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis moet. Toch is dat nu voor veel mensen het geval. Als PvdA willen we de solidariteit terug in onze zorg. Maar voorlopig lijkt het de andere kant op te gaan. In de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt sinds 2019 een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage van Wmo-zorg zoals de  huishoudelijke hulp. Voor iedereen, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen of de samenstelling van het huishouden, lag dat bedrag in
2020 op €19,00 per vier weken. Bij het abonnementstarief is sprake van omgekeerde solidariteit: mensen met een dikke portemonnee  maken nu gebruik van regelingen, die zij voorheen prima zelf konden betalen, terwijl we als gemeente opdraaien voor deze extra kosten en daarmee de zorg van mensen, die het echt nodig hebben in gevaar komt. Ook dat moet anders.

Hier maken we voor jou werk van

  • De PvdA wil ongewenste eenzaamheid verdrijven. Niemand is in 2025 nog ongewenst eenzaam. Voor diegenen die dat nodig hebben is een buddy beschikbaar.
  • De PvdA wil dat onze gemeente de vrijheid neemt om op zoek te gaan naar manieren om de omgekeerde solidariteit van het abonnementstarief in de Wmo te keren.
  • De PvdA wil zorgen voor voldoende speeltuinen en speelplekken, waar kinderen kunnen bewegen en spelen. Deze worden ontwikkeld met inspraak van omwonenden. Strikt genomen is dat geen zorg, maar het is wel de manier om met elkaar gezond te blijven en hoe we het in Roermond doen.
  • De PvdA zet zich in voor bereikbare ziekenhuiszorg en het behoud van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Dit kunnen we niet alleen als gemeente. Daarom zoeken we de samenwerking met zorgverzekeraars. Deze samenwerking start vandaag al en niet pas als sluiting dreigt.
  • De PvdA wil zorgen voor eenvoudige procedures voor inwoners die mantelzorgaanpassingen aan de woning willen doorvoeren. Hiermee bevorderen we de zelfredzaamheid van bewoners, maar naar verwachting ook de beschikbaarheid van woningen, in verband met doorstroom van ouderen.
  • De PvdA wil het initiatief nemen voor een zogenaamde RoerBond, in navolging van andere gemeenten in Nederland. De RoerBond is een samenwerking tussen zorgprofessionals die gezamenlijk met de gemeente geld in een fonds stoppen om daar in acute situaties, of om escalatie te voorkomen, voor individuele gevallen oplossingen of doorbraken mee te realiseren.