Trots op onze makers

MBO- en praktijkopleidingen sluiten aan bij werk in deze regio, zodat jongeren zich hier ook willen vestigen

We hebben grootse plannen met onze gemeente. We willen goede wegen- en fijne verbindingen met de regio. We willen woningen duurzamer maken en bijvoorbeeld zonnepanelen leggen. We willen een centrum waar je winkelen écht kunt beleven, met voldoende mogelijkheid voor een gezellig drankje of etentje.

Om dit alles te realiseren hebben we heel veel praktisch opgeleid personeel nodig. Mensen die werken als stratenmaker, installateur, winkelbediende of kok. Als PvdA willen we ons dan ook inzetten om praktijkopleidingen naar Roermond te halen of hier te houden. De inzet is niet om een HBO naar Roermond te halen, maar om een veelvoud aan MBO- en praktijkopleidingen aan te bieden binnen onze  gemeentegrenzen. Met opleidingen die aansluiten bij werk in deze regio, zodat jongeren zich hier ook willen vestigen.

Als PvdA zijn wij trots op deze makers. Die trots vertaalt zich niet alleen in de juiste scholen en opleidingen, maar ook naar de juiste woonvoorzieningen voor jonge makers en aantrekkelijke omstandigheden voor de maakindustrie om zich hier te vestigen.

Hier maken we voor jou werk van

  • De PvdA draagt onze trots op de makers actief uit. Wij willen dat de gemeente Roermond zich profileert als MBO-stad.
  • De PvdA wil dat de gemeente relevante praktijkopleidingen stimuleert om zich in Roermond te vestigen. Met name opleidingen, waaraan in de gemeente Roermond behoefte is, zoals opleidingen in logistiek, retail en horeca.
  • De PvdA wil dat de gemeente Roermond bedrijven in de maakindustrie stimuleert om zich in onze gemeente te vestigen. De omstandigheden voor vestigen zijn daarvoor aantrekkelijk.
  • De PvdA wil makers, die een eigen onderneming willen starten, extra stimuleren. Bijvoorbeeld vergunningsaanvragen voor de combinatie wonen-werken worden met voorrang in behandeling genomen.
  • De PvdA vindt dat werk dat bijdraagt aan een betere gemeente, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden in de groenvoorziening, uitgevoerd moeten worden door medewerkers, die in dienst zijn van de gemeente. Dit werk hoort niet uitbesteed te worden aan andere partijen.
  • De PvdA wil meer aandacht voor seizoenswerkers, die in Roermondse wijken wonen. Het komt steeds vaker voor dat seizoenswerkers  in Nederland willen blijven en dan volgt soms gezinshereniging. Er moet dan aandacht zijn voor taalachterstand en inburgering.