Veilig leven en wonen

Veiligheid is belangrijk voor veilige wijken en dorpen

Veiligheid is voor onze gemeente een belangrijk onderwerp. Al jaren staat Roermond in de top 10 van onveilige steden in de nationale  misdaadmeter. Helaas zien we dat de politie steeds minder toekomt aan haar basistaken: opsporing en handhaving van de openbare orde. Dat is de politie niet aan te rekenen. Den Haag maakt te weinig middelen vrij voor voldoende politie op straat.

Met enkel politie en handhaving op straat wordt onze gemeente echter slechts ten dele veiliger. Veelvoorkomende criminaliteit wordt  aangepakt, maar de ‘ondermijnende’ misdaad die veelal achter die veelvoorkomende criminaliteit verborgen zit blijft vaak buiten schot. De kleine dealer wordt gepakt, maar de investeerder achter het XTC-laboratorium niet.

Wat de PvdA betreft moeten er meer mensen ingezet worden om die grote jongens aan te pakken. Als je de grote jongens pakt, maak je het werk van de kleine jongens onmogelijk. Dat is minder moeilijk dan het lijkt en in veel gemeenten een belangrijke gemeentelijke taak.

Hier maken we voor jou werk van

 • De PvdA wil extra gemeentelijke handhavers. Zij vervullen een onmisbare schakel in de veiligheidsketen en zo heeft de politie meer
  tijd om de veiligheid te verbeteren.
 • De PvdA vindt dat de gemeente Roermond actief op zoek moet gaan naar de zware ondermijnende criminaliteit. Daarbij maken we  gebruik van de gegevens die de gemeente reeds in bezit heeft. Die informatie gecombineerd met informatie van bijvoorbeeld het  openbaar ministerie en belastingdienst leidt vaak tot interessante verbanden.
 • De PvdA ziet verloedering als één van de redenen van een gevoel van onveiligheid. Deze verloedering pakken we aan met een
  leegstandsverordening. Hiermee worden pandeigenaren gedwongen leegstand tegen te gaan.
 • De PvdA ziet dat de veiligheid in de omgeving van scholen niet altijd in orde is. Daarom willen wij juist op die plekken de  verkeersveiligheid verbeteren. Dit gebeurt in overleg met omwonenden, schooldirecties en scholieren.
 • De PvdA hoort en ziet dat de huidige twee coffeeshops voor veel verkeersoverlast zorgen. Wij zoeken de oplossing niet in het verbieden
  van coffeeshops, noch in het handhaven van het ingezetenencriterium, wel in eventuele verplaatsing of aanpassing van de openingstijden. Wij denken bovendien dat een extra coffeeshop de verkeersdrukte beter zou verdelen en daarmee ook de ervaren  overlast substantieel zou verminderen. De PvdA wil dan ook een experiment uitvoeren met een tijdelijke exploitatievergunning van een jaar voor een extra coffeeshop om te bekijken of de overlast daardoor afneemt.
 • De PvdA wil inzetten op vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en probleemgerichte voorlichting. Daarmee versterken we de integrale
  wijkgerichte aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Het wijkteam is divers en breed van opzet.