Volledig verkiezingsprogramma

Bijgaand is het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA Roermond te raadplegen.