Secretaris

Els Thissen-Heynen

Els Thissen-Heynen

Over Els Thissen-Heynen

06-40121317eheynen@planet.nl

Ik ben sinds 1988 lid van de Partij van de Arbeid. Eerst in Swalmen actief geweest als commissielid, raadslid en wethouder. Vanaf de herindeling in 2007 als raadslid in Roermond. De directe aanleiding voor mij om politiek actief te worden was de ruimtelijke aantasting van het mooie landschap in Swalmen door de ontgrondingen in Asselt en de dreigende aanleg van de A73 door het Swalmdal. Als je iets wil veranderen heb je het meeste invloed als je zelf actief wordt in de politiek. Uiteindelijk heeft het, wat de A73 betreft, niet mogen baten….Maar er is in algemene zin zeker iets bereikt; ook op het gebied van de inrichting van onze spaarzame ruimte is het duurzame gebruik ervan steeds belangrijker geworden. Ik heb in die tijd ook bewust voor de PvdA gekozen omdat het een partij is die op het ideologisch gebied dicht bij me staat. Een partij die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaat en oog heeft voor mensen die om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen.