Wethouder

Gerard IJff

Wijkbeheer, Sociale zaken, Arbeidsmarkt & Sport

Ik ben sinds 2002 wethouder omdat mensen soms een steuntje in een rug nodig hebben in hun contacten met de overheid. Ik handel daarbij vanuit de overtuiging dat Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap nog steeds belangrijke uitgangspunten voor onze samenleving zijn. Eerlijk delen is daarbij een voorwaarde. Niet voor niets hangt een portret van de voormalige PvdA-premier Joop Den Uyl op mijn werkkamer in het gemeentehuis.