Raadscommissielid

Gert-Jan van Walsum

Ruimte
Gert-Jan van Walsum

Over Gert-Jan van Walsum

06-11912692gjvanwalsum.pvda@gmail.com

Ik vind het belangrijk dat een politieke partij zich inzet voor duurzaamheid. En dan bedoel ik niet alleen duurzaamheid op het vlak van milieu of energie en andere grondstoffen maar ook hoe je met de ruimte omgaat. De stedelijke omgeving, bedrijventerreinen, landbouw en natuur. Ook met mensen moet je duurzaam omgaan. Verder moet een politieke partij streven naar naar gelijke kansen voor de burger. Gelijkheid in het verkrijgen van de benodigde zorg, onderwijs maar ook toegankelijk van allerlei voorzieningen (sport, cultuur). Herkomst of het meer of minder beschikbaar hebben van geld mogen niet bepalend zijn om gebruik te maken van voorzieningen. Ten slotte is het belangrijk dat de samenleving een sterk vangnet heeft. Waar je als het even niet mee zit, als je geen werk hebt, je gezondheid je in de steek laat , gebruik van kunt maken. Dat alles vind ik bij de PvdA daarom zet ik mij in voor deze partij