Door Richard Heijmann op 3 april 2015

Motie Meesterbeurs

PvdA-fractievoorzitter Richard Heijmann komt met Motie Meesterbeurs in strijd tegen ouderenwerkloosheid.

Er is veel aandacht voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, maar een minstens zo relevant probleem is werkloosheid onder ouderen. Eenmaal werkloos is het voor 50-plussers extra moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Terwijl deze mensen met al hun ervaring een enorme toegevoegde waarde hebben voor werkgevers en collega’s. Ook zij verdienen onze steun om weer aan de slag te komen.

In navolging van de startersbeurs is er sinds kort een nieuw instrument: de meesterbeurs, ontwikkeld door de gemeenten Eindhoven en Tilburg, samen met hoogleraar arbeidsmarktbeleid prof Ton Wilthagen van Tilburg University. De meesterbeurs is een innovatief instrument om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren voor oudere werkzoekenden (50+). De meesterbeurs biedt hen een nieuwe start op de arbeidsmarkt, waardoor zij opnieuw meester worden van hun loopbaan. Meer informatie over de meesterbeurs is te vinden op www.meesterbeurs.nu.

De PvdA Roermond staat zeer sympathiek tegenover dit initiatief en fractievoorzitter Richard Heijmann zal op donderdag 9 april tijdens de raadsvergadering een motie indienen waarin hij het College oproept te onderzoeken of de Meesterbeurs ook in Roermond kan worden ingevoerd.

De tekst van de motie vindt U hier: http://roermond.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1179426/type=pdf/Motie_15M_PvdA_Meesterbeurs.pdf

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann