Door Richard Heijmann op 19 september 2014

Over het onderzoek ECI

Het ECI onderzoek

Op 3 september jl. heeft de gemeenteraad van Roermond tijdens een bijzondere commissievergadering het rapport besproken van de onderzoekscommissie ECI.

Het rapport laat wat de PvdA fractie betreft aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het zijn zware conclusies, zeker waar men spreekt over “De raad onvoldoende, onvolledig en op onderdelen niet geïnformeerd”, “het publieke belang was ondergeschikt” en “Cultuur ondergeschikt aan ruimtelijke invulling”.

Zouden we aan het einde van een raadsperiode staan en was het huidige college verantwoordelijk voor dit dossier, dan waren verscheidene van deze redenen voldoende voor een motie van wantrouwen tegen de portefeuillehouder.

De portefeuillehouder uit de periode waarin besloten is over dit dossier, is echter niet meer actief in de politiek en kan zich hierover niet meer politiek verantwoorden. Het zou hem wel sieren als hij een publieke verantwoording over deze kwestie zou geven.

Ook de raad gaat niet vrijuit. Er wordt ingestemd met de ontwikkeling zonder voldoende zicht te hebben op de financiële en inhoudelijke onderbouwing en de raad heeft ook te weinig initiatief genomen om zijn controlerende taak te vervullen. Bestuurlijk gezien moeten we leren van het verleden en zorgen dat de gemaakte fouten in de toekomst bij nieuwe projecten worden voorkomen.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie zijn hierin wat de PvdA fractie betreft een goede start en moeten worden overgenomen.

Waar het gaat om de toekomst van de ECI, hierover zullen we in de oktober vergadering met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van een voorstel van het College.

Voor de PvdA fractie staan hierbij een aantal punten voorop, die we als kaders aan het College hebben meegeven voor hun voorstel:
• We zullen moeten kijken wat de cultuurbehoefte van onze stad is binnen de verschillende bevolkingsgroepen en hoe de ECI hierin past.
• We moeten kijken welke bestuursvorm het beste past bij de ECI,
• We moeten kijken of de huidige leiding de juiste capaciteiten heeft om de ECI te herpositioneren
• Medewerkers moeten worden gehoord en moeten invloed kunnen hebben op het beleid.
• Optimalisatie van het gebouw voor de functie die het moet krijgen en exploitatie van het gebouw moeten worden gescheiden van de culturele invulling.

Voor sommigen gaan we hiermee niet ver genoeg en moeten er koppen rollen. Maar welke koppen dan? De mensen die toen aan de knoppen zaten zijn politiek niet meer aan te spreken. Strafrechtelijk loopt er een onderzoek en als daar zaken uit naar voren komen dan zal de rechter daarover moeten oordelen.

Als iemand een andere mening is toegedaan gaan we hiermee graag in discussie.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann