3 december 2016

Trapveld Vrijveld open

De afgelopen tijd is er veel commotie ontstaan over het voornemen van B&W om het trapveldje in het Vrijveld te sluiten. Dit trapveld is ontstaan door een burgerschapsinitiatief van de buurtvereniging aldaar, met welwillende steun van de gemeente. De PvdA is een groot voorstander van burgerparticipatie en vindt het onverteerbaar dat dit teniet wordt gedaan. Enkele mensen die aan het trapveld wonen hebben geklaagd over de last die ze hebben van het geluid en andere zaken die zij beschouwen als overlast. De buurtvereniging heeft weken aan een stuk gewerkt om dit trapveldje tot stand te brengen en wil wellicht via een gerechtelijke procedure het sluiten te voorkomen. De gemeente is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat het maximale aantal decibels is overschreden en dat het veldje niet in het bestemmingsplan past.

De fractie van de PvdA heeft bij haar wethouder dhr. Ijff erop aangedrongen te bekijken op welke wijze het veldje is open te houden, m.a.w. te onderzoeken of er grijze gebieden bestaan binnen de formele kaders. In ieder geval blijft het veldje open tot na de eventuele gerechtelijke procedure of inspraak van de buurtvereniging. De fractie zal alle mogelijke moeite doen om deze vorm van burgerparticipatie te behouden.