21 juni 2013, Moveoo | Moveoo

Bezoek aan Moveoo

Naar aanleiding van de canvasactie in wijk ’t Veld en de problemen die op sommige straten leven door de nieuwbouw van crisisiopvang Moveoo, heeft onze raadsfractie besloten een bezoek te brengen aan Moveoo.

De raadsleden zullen zich laten informeren over de huidige situatie bij Moveoo.