Door op

Bezoek Spekman 13 april

Vanavond was de PvdA voorzitter Hans Spekman op bezoek bij de PvdA Roermond. We kwamen bij elkaar bij het Paredies, waar Jessie Koene en Jacques Bennis de gouden speld van de PvdA kregen wegens een vijftigjarig lidmaatschap. Beiden gaven voor hun decorering een korte lezing hoe zij tegen de huidige samenleving aankijken en de PvdA in het bijzonder.
Van het Paredies liepen we naar de markt. Waar ik kort iets vertelde over de geschiedenis van Roermond en heb aangegeven dat zestig jaar geleden, op 17 mei 1956, Drees naar Roermond kwam voor een verkiezing toespraak op de Markt. In die tijd vonden aanhangers van Katholiek Roermond dat not done. Zij joelden Drees uit op weg naar de markt en hadden daar de geluidsinstallatie kapot gemaakt en reden toeterend rond om zo het spreken onmogelijk te maken. In die tijd heerste er armoede in Roermond en werden die rooie rakkers met de nek aangekeken. Net toen ik deze anekdote vertelde werd mij het spreken onmogelijk gemaakt door het carillon dat begon te spelen! Is er dan niets veranderd?
Daarna naar de Pastorie waar Hans Spekman een lezing hield. Hij pleitte voor een fatsoenlijke samenleving met een centrale plaats voor de mensen met een gemiddeld inkomen. Als PvdA kiezen we voor een seculiere samenleving waarbij niemand wordt buiten gesloten. Hebzucht moet plaats maken voor liefde voor de publieke zaak. Naast de aandacht voor een rechtvaardige inkomensverdeling zal de komende tijd gekeken moeten worden naar de grote vermogens met fiscale schijnconstructies. moeten we al die jongeren betrekken bij ons werk die maatschappelijk betrokken zijn en graag opkomen voor hun idealen. Tot slot nemen we afstand van het maatschappelijk debat dat gekenmerkt wordt door angst maar kiezen we voor hoop en bezieling aldus Hans Spekman. Na een levendige discussie was het bezoek ten einde en resteert een van harte proficiat voor Jessie en Jacques!!!!!