29 januari 2014, Camillus | Camillus

Werkbezoek Camillus

De bezuinigingen die de zorg in de toekomst zullen treffen, hebben reeds nu hun weerslag op organisaties in de zorg. De Zorggroep, waartoe ook verpleeghuis Camillus in Roermond toe behoort heeft te kennen gegeven honderden collega’s te zullen ontslaan, met name het keukenpersoneel vreest voor zijn baan.

Gelet op deze ontwikkelen brengt de PvdA Roermond een werkbezoek aan verpleeghuis Camillus. Tijdens dit werkbezoek wordt gesproken met een delegatie van cliëntenraad en ondernemingsraad, evenals met directie en raad van bestuur.